MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Problematyczne rozszerzenia

Spis treści

Adblock

Pokaż przyciski a wtyczka ActiveX

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: Jeżeli jest włączona opcja Pokaż przyciski, może zachodzić konflikt z wtyczką ActiveX (jeżeli jest zainstalowana). Może to powodować zignorowanie przez wtyczkę własnych ustawień i uruchomienie dowolnej kontrolki ActiveX, pomimo nałożonych ograniczeń. Jest to potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Sugerowane rozwiązanie: do czasu naprawienia błędu wyłącz opcję Pokaż przyciski.
 • Szczegóły: [1] [2]

Pokaż przyciski a Flash Player 8.0

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: Jeżeli opcja Pokaż przyciski jest włączona, może zachodzić konflikt z Flash Player w wersji 8.0. Nie zostanie wyświetlony żaden plik Flash, dopóki ustawienie nie zostanie zmienione.
 • Sugerowane rozwiązanie: jeżeli posiadasz zainstalowany program Flash Player 8.0, nie używaj opcji pokaż przyciski.
 • Szczegóły: [3]

Pokaż przyciski a wtyczka Quick Time

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: Jeżeli opcja Pokaż przyciski jest włączona, może zachodzić konflikt z wtyczką Quick Time. Filmy odtwarzane z pomocą wtyczki będą posiadały dźwięk, ale będzie brakowało obrazu.
 • Sugerowane rozwiązanie: jeżeli posiadasz zainstalowaną wtyczkę Quick Time, nie używaj opcji pokaż przyciski.
 • Szczegóły: [4] [5]

Pokaż przyciski a wtyczka Windows Media Player

 • Dotyczy: wszystkie wersje (włącznie z Firefox 1.5).
 • Opis: Jeżeli opcja Pokaż przyciski jest włączona, może zachodzić konflikt z wtyczką Windows Media Player. Program nie pojawi się na stronie.
 • Sugerowane rozwiązanie: jeżeli posiadasz zainstalowaną wtyczkę Windows Media Player, nie używaj opcji pokaż przyciski.
 • Szczegóły: forum MozillaZine

Usuwanie rozszerzenia w wersji 0.5.2.039 w Firefoksach 1.0.x

 • Dotyczy: Firefox do wersji 1.0.7 i rozszerzenie w wersji 0.5.2.039
 • Opis: Nie można wywołać menedżera rozszerzeń (NarzędziaRozszerzenia) po użyciu opcji odinstaluj (z ang. de-install) z menu opcji rozszerzenia.
 • Sugerowane rozwiązanie: Adblock powinien być odinstalowywany przy użyciu menedżera rozszerzeń, a nie z menu rozszerzenia. Jeżeli okno menadżera rozszerzeń się nie pokazuje, uruchom program w trybie awaryjnym i dopiero wtedy odinstaluj rozszerzenie w sposób prawidłowy).
 • Szczegóły: forum MozillaZine

All-In-One Sidebar

Uszkodzenie profilu użytkownika po aktualizacji

 • Dotyczy: wszystkie wersje?
 • Opis: uszkodzenie profilu użytkownika po aktualizacji.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie aktualizować (wyłączyć automatyczne aktualizacje), ręcznie odinstalować i zainstalować nowa wersję.
 • Szczegóły: PBR

Auto Copy

Przycisk Auto Copy

 • Dotyczy: wszystkie wersje ?
 • Opis: ukrycie przycisku Auto Copy na pasku stanu może spowodować, że Firefox zamknie się, gdy JavaScript będzie próbował otworzyć okno z ukrytym paskiem stanu.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie ukrywać przycisku Auto Copy.

Auto Copy a rozszerzenie All-In-One-Gestures

 • Dotyczy: wszystkie wersje ?
 • Opis: rozszerzenie źle pracuje, gdy jest zainstalowane i włączone rozszerzenie All-In-One-Gestures.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie używać jednocześnie obu rozszerzeń.
 • Szczegóły: PBR

ExtendedStatusbar

Ogólne problemy z programem

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: rozszerzenie znajduje się w bardzo wczesnym stadium rozwoju i powoduje wiele różnych problemów.
 • Sugerowane rozwiązanie: odinstalować rozszerzenie.
 • Szczegóły: PBR

Fasterfox

Ogólne problemy z przeglądarką a rozszerzenie Fasterfox

 • Dotyczy: 1.0.x
 • Opis: rozszerzenie może powodować spowolnienie programu, jego niestabilną pracę, włącznie z zawieszaniem się.
 • Sugerowane rozwiązanie: nieużywanie Prefetchingu oraz zmianę metody przyspieszania z Turbo na Optymalne.
 • Szczegóły: MozillaZine

FlashBlock

FlashBlock a rozszerzenie NoScript

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: rozszerzenie NoScript blokuje JavaScript, który jest wykorzystywany przez FlashBlocka.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie używaj obu rozszerzeń jednocześnie.
 • Szczegóły: [6]

Wersja beta z PBR

 • Dotyczy: wersja pochodząca z PBR.
 • Opis: wersja z PBR jest wersją beta - to znaczy testową. Instalujesz ją na własną odpowiedzialność.
 • Sugerowane rozwiązanie: zainstaluj stabilną wersję lub odinstaluj poprzednią wg. instrukcji i dopiero wtedy instaluj wersje beta z PBR. Przy aktualizowaniu z wersji 1.3.2 nie ma potrzeby deinstalowania jej.
 • Szczegóły: PBR

Google Toolbar (official)

Pojawia się komunikat o skrypcie

 • Dotyczy: ?
 • Opis: powoduje pojawianie się okna dialogowego z komunikatem:
  A script on this page is causing mozilla to run slowly.
  If it continues to run, your computer may become unresponsive.
  Do you want to abort the script?

 • Sugerowane rozwiązanie: odinstalować oficjalną wersję rozszerzenia i zainstalować wersję nieoficjalną.
 • Szczegóły: [7]

Greasemonkey

Greasemonkey a rozszerzenie NoScript

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: skrypty dodane w rozszerzeniu Greasemonkey nie działają na stronach blokowanych przez rozszerzenie NoScript.
 • Sugerowane rozwiązanie: ustaw, aby NoScript pozwalał na JavaScript na stronach, na których chcesz, aby zadziałały skrypty Greasemonkey.
 • Szczegóły: [8]

Greasemonkey a bezpieczeństwo

 • Dotyczy: nie dotyczy 0.3.5 i najnowsze.
 • Opis: poważna luka bezpieczeństwa, która może pozwolić odpowiednio spreparowanej stronie na pełen dostęp do Twojego komputera.
 • Sugerowane rozwiązanie: uaktualnić rozszerzenie do nowszej wersji.
 • Szczegóły: [9]

Java (wtyczka nie rozszerzenie)

Java a bezpieczeństwo

 • Dotyczy: wersja 1.4.2_05 i wcześniejsze.
 • Opis: zagrożenie bezpieczeństwa komputera użytkownika przez niezaufane applety. Firefox nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciwko naruszeniom ochrony przez wtyczki.
 • Sugerowane rozwiązanie: uaktualnić do najnowszej wersji środowisko uruchomieniowe Java, czyli JRE (Java Runtime Environment) oraz (jeżeli również zainstalowane) SDK, lub wyłączyć Javę (Narzędzia → Opcje → Treść → odznaczyć Włącz obsługę Java).
 • Szczegóły: [10] [11] [12]
 • Uwagi: JavaScript to nie to samo co Java.

Nightly Tester Tools

Powrót do wcześniejszej wersji Firefoksa

NoScript

NoScript a wtyczka Windows Media Player

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: powoduje niedozwoloną operację we wtyczce Windows Media Player, jeżeli blokuje jakiś skrypt na stronie z dostępną zawartością obsługiwaną przez tą wtyczkę.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie używaj rozszerzenia do blokowania skryptów pochodzących ze stron z zawartością obsługiwaną przez wtyczkę Windows Media Player, jeżeli chcesz być w stanie odtworzyć tą zawartość.
 • Szczegóły: [13] [14]

NoScript a rozszerzenie FlashBlock

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: rozszerzenie FlashBlock wykorzystuje JavaScript, który jest blokowany przez NoScript.
 • Sugerowane rozwiązanie: nie używaj obu rozszerzeń jednocześnie.
 • Szczegóły: [15]

NoScript a rozszerzenie Greasemonkey

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: skrypty Greasemonkey potrzebują do działania JavaScript, który jest blokowany przez NoScript.
 • Sugerowane rozwiązanie: ustaw, aby NoScript pozwalał na JavaScript na stronach, na których chcesz, aby zadziałały skrypty Greasemonkey.
 • Szczegóły: [16]

Session Saver

Po aktualizacji występuja problemy

StumbleUpon

Zmiana nazwy agenta użytkownika

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: rozszerzenie zmienia wartość ustawienia agent użytkownika w Firefoksie, co może skutkować błędami w instalacji lub aktualizacji jakichkolwiek rozszerzeń bądź motywów.
 • Sugerowane rozwiązanie: zresetuj ustawienie general.useragent.vendorSub w about:config.
 • Szczegóły: [17]

Super DragAndGo

Rozszerzenie sprawia problemy

 • Dotyczy: wszystkie wersje
 • Opis: rozszerzenie źle pracuje z włączoną opcją szybkich gestów rolką myszy rozszerzenia Gesty.
 • Sugerowane rozwiązanie: wyłączyć opcję szybkich gestów rolką myszy bądź rozszerzenie Super DragAndGo.
 • Szczegóły: PBR

SwitchProxy Tool

Blokowanie nowych okien Firefoksa

 • Dotyczy: wszystkie wersje.
 • Opis: powoduje blokowanie na kilka sekund nowo otwartych okien Firefoksa.
 • Sugerowane rozwiązanie: wyłącz opcję automatycznej aktualizacji w rozszerzeniu.
 • Szczegóły: [18]

Tabbrowser Extensions (TBE)

Niepoprawne działanie Firefoksa

Tabbrowser Preferences (TBP)

Czerwony napis

 • Dotyczy: wszystkie wersje (dla niektórych zlokalizowanych wydań Firefoksa)
 • Opis: umieszcza na dole okna aplikacji pasek z tekstem:
  <button id="catTabbedButton" label="&tabprefs.label;"
 • Sugerowane rozwiązanie: odinstaluj rozszerzenie.
 • Szczegóły: [20]

Inny czerwony napis

 • Dotyczy: wersja 1.2.8.4.
 • Opis: umieszcza na dole okna aplikacji pasek z tekstem: %tabprefsDTD;
 • Sugerowane rozwiązanie: odinstaluj rozszerzenie i zainstaluj ponownie, bezpośrednio ze strony autora.
 • Szczegóły: [21] [22]

Ctrl+Enter; Przycisk strony domowej

 • Dotyczy: wersje do 1.2.8.2.
 • Opis: wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl i Enter, podczas gdy aktywny jest pasek adresu, otwiera nową stronę zamiast dodać www. i .com do adresu. Naciśnięcie przycisku strony domowej powoduje jej otworzenie w nowej karcie.
 • Sugerowane rozwiązanie: uaktualnij rozszerzenie do najnowszej wersji.
 • Szczegóły: [23] [24]

TabMix Plus

Problemy po aktualizacji

Toolbar Enhancements

Tollbar Enhancements a rozszerzenie Tabbbrowser Extension

 • Dotyczy: wszystkie wersje?
 • Opis: rozszerzenie powoduje konflikt z rozszerzeniem Tabbrowser Extensions.
 • Sugerowane rozwiązanie: aby tego uniknąć, należy zainstalować tą poprawkę.
 • Szczegóły: PBR

User Agent Switcher

Reinstalacja lub aktualizacja = zawieszenie

 • Dotyczy: wersje do 0.6.| .
 • Opis: reinstalacja lub uaktualnienie powodują zawieszenie programu.
 • Sugerowane: rozwiązanie: odinstaluj rozszerzenie w trybie awaryjnym i zainstaluj nowszą wersję.
 • Szczegóły: [25]

Wizz RSS News Reader

Usuwanie rozszerzenia

 • Dotyczy: wszystkie wersje?
 • Opis: Próba usunięcia rozszerzenia bez wcześniejszego zamknięcia paska bocznego (ang. sidebar) może powodować problemy.
 • Sugerowane rozwiązanie: Upewnij się, że pasek boczny jest zamknięty przed usuwaniem rozszerzenia.
 • Szczegóły: Bugzilla 24988

Uaktualnianie rozszerzenia

 • Dotyczy: wszystkie (uaktualnienie do 2.0)
 • Opis: Próba uaktualnienia rozszerzenia może powodować zawieszenie Firefoksa
 • Sugerowane rozwiązanie: Odinstaluj wcześniejszą wersję w trybie awaryjnym i następnie zainstaluj najnowszą wersję rozszerzenia.
 • Szczegóły: MozillaZine

Przydatne odnośniki


Opracowano na podstawie artykułu Promblematic extensions z MozillaZine Knowledge Base. Wikipedysta:Stef Ostatnia aktualizacja: 20.12.2005 18:45
Przeniesiono na MediaWiki: Adam Kowalczyk 15:57, 17 sty 2006 (EST)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 13:29, 7 lis 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: