MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Safe Mode


Co to jest Safe Mode?

Safe Mode to specjalny tryb pracy przeglądarki Mozilla Firefox i programu pocztowego Mozilla Thunderbird, polegający na wyłączeniu wszystkich zainstalowanych rozszerzeń i zmianie schematu wyglądu programu (motywu) na domyślny. Najczęstszą przyczyną problemów z Firefoksem i Thunderbirdem są właśnie rozszerzenia i motywy, a dzięki trybowi Safe Mode możemy je bez problemu wyłączyć bądź odinstalować.

Uruchamianie programów w Safe Mode

Aby wejść w Safe Mode, należy uruchomić program z parametrem -safe-mode. W systemie Windows odpowiedni skrót powinien znajdować się w menu Start. Można także w menu Start wybrać Uruchom... i wpisać:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode

(oczywiście jeśli program zainstalowany jest w innym folderze, należy odpowiednio zmienić ścieżkę)

W systemach linuksowych należy uruchomić konsolę (terminal) i wpisać:

firefox -safe-mode

W systemie MacOS uruchom terminal i wydaj polecenie:

/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -safe-mode

Po czym poznać, że program działa w Safe Mode?

Po pierwsze - schemat wyglądu programu zmieni się na domyślny. Po drugie - w Menadżerze Rozszerzeń wszystkie rozszerzenia będą wyłączone i opatrzone informacją, że program działa w trybie Safe Mode.

Firefox/Thunderbird 1.0.x

  • Schemat wyglądu programu (motyw) zmieni się na domyślny.
  • Wszystkie rozszerzenia zostaną wyłączone (wyszarzone).

Firefox 1.5.x

W Firefoksach z serii 1.5 pierwszą rzeczą która jest wyświetlana po uruchomieniu programu w trybie awaryjnym, jest okno trybu awaryjnego z trzema opcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów:

Okno trybu awaryjnego Firefoksa 1.5

Okno trybu awaryjnego Firefoksa 1.5

Opcje zostaną wprowadzone w życie jedynie, jeżeli zostaną zaznaczone, po czym zostanie wybrane Wprowadź zmiany i uruchom ponownie.

  • Przywróć domyślne paski narzędzi i przyciski - usuwa wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika w paskach narzędzi, jednak nie zmienia ani nie usuwa motywu.
  • Przywróć domyślny zestaw zakładek programu Firefox - zastępuje obecnie używany zestaw zakładek użytkownika domyślnym zestawem zakładek programu.
  • Przywróć wszystkie ustawienia programu Firefox na wartości domyślne - ta opcja resetuje wszystkie ustawienia, a także przywraca domyślny motyw.

Przyciski:

  • Wprowadź zmiany i uruchom ponownie - Wprowadza w życie zmiany wybrane przez użytkownika i uruchamia ponownie przeglądarkę w normalnym trybie.
  • Kontynuuj w trybie awaryjnym - wyłącza wszystkie motywy i rozszerzenia (nie wtyczki) i uruchamia główne okno przeglądarki. Nie wprowadza w życie zmian zaznaczonych powyżej.
  • Zakończ - kończy pracę programu.
Wazna-uwaga.png Pamiętaj o usunięciu argumentów dodanych do skrótu, jeżeli ta metoda została wykorzystana do uruchomienia programu w trybie awaryjnym.Przeniesiono na MediaWiki. Adam Kowalczyk 16:04, 13 sty 2006 (EST)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 17:31, 18 mar 2010.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: