MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Thunderbird: Globalna skrzynka odbiorcza

Począwszy od wersji 0.8, Thunderbird umożliwia zapisywanie poczty pobranej z kilku kont POP do jednej skrzynki odbiorczej, znajdującej się w folderach lokalnych. To od Ciebie zależy, czy z globalnej skrzynki odbiorczej (bo tak nazwano tę funkcję, w skrócie GSO) będą korzystały wszystkie, czy tylko niektóre konta POP. Każde konto nie korzystające z GSO będzie miało swój własny zbiór folderów (łącznie ze skrzynką odbiorczą), który będzie widoczny w panelu folderów.

W przypadku kont korzystających z globalnej skrzynki odbiorczej sytuacja wygląda inaczej. One nie będą miały własnych folderów w panelu, gdyż wszystkie będą korzystały z jednego zbioru w folderach lokalnych.

Podczas tworzenia nowego konta

Podczas tworzenia nowego konta POP w Thunderbirdzie, kreator kont zapyta Cię, czy to konto ma korzystać z globalnej skrzynki odbiorczej. Jeśli się na to zgadzasz, upewnij się, że opcja Używaj globalnej skrzynki odbiorczej jest zaznaczona. Jeśli się nie zgadzasz, odznacz ją.

Zmiana ustawień GSO dla istniejącego konta

Aby zmienić ustawienia globalnej skrzynki odbiorczej, dla już istniejącego konta, musisz wykonać następujące czynności:

Zmiana docelowej skrzynki odbiorczej

Wejdź do Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Konfiguracja serwera, naciśnij przycisk Zaawansowane.... Aby wybrane konto korzystało z GSO, w okienku, które się pojawi, wybierz opcję Globalna skrzynka odbiorcza (konto Foldery lokalne), po czym naciśnij przycisk OK.

Ważna informacja: jeśli dane konto posiada wiadomości zapisane w skrzynce odbiorczej lub innych folderach, należy przekopiować lub przenieść te wiadomości do folderów lokalnych przed zmianą ustawień konta na korzystanie z globalnej skrzynki odbiorczej. W przeciwnym przypadku stracisz dostęp do tych wiadomości, gdyż po zmianie ustawień konto przestanie być widoczne w panelu folderów. Wtedy, aby z powrotem uzyskać dostęp do zapisanych wiadomości konieczne będzie przywrócenie poprzednich ustawień konta.

Aby zmienić ustawienia konta, by nie korzystało z GSO, zaznacz Konto Odebrane dla tego serwera lub Folder odebrane innego konta, po czym naciśnij przycisk OK.

Sprawdzanie ustawień filtrów i pozostałych folderów

Po zmianie ustawień konta dot. skrzynki odbiorczej sprawdź, czy któreś z poniższych także nie musi zostać zmienione:

  • Wejdź do Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Kopie i foldery i przyjrzyj się ustawieniom folderów docelowym dla wysłanych, szkiców i szablonów. Upewnij się, że wiadomości będą przechowywane tam, gdzie sobie tego życzysz.
  • Jeśli korzystasz na tym koncie z filtru niechcianej poczty, przejdź do Narzędzia -> Filtr niechcianej poczty... i upewnij się, że folder wybrany do przechowywania niechcianych wiadomości jest tym, którego chcesz używać
  • Jeśli masz skonfigurowane jakieś filtry dla tego konta, przejdź do Narzędzia -> Filtrowanie wiadomości... i upewnij się, że będą one poprawnie współpracowały z nowymi ustawieniami skrzynki odbiorczej. Szczególnie ważną rzeczą przy zmianie ustawień konta, by te korzystało z GSO, jest wyłączenie/usunięcie lub zmiana docelowych folderów tym filtrom, które przemieszczają wiadomości do któregoś z folderów konta.

Zamknięcie i ponowne uruchomienie Thunderbirda

Ważna informacja: zamknij i uruchom ponownie Thunderbirda przed pobieraniem poczty do jakiegokolwiek konta, którego ustawienia skrzynki odbiorczej zostały zmienione. W przeciwnym razie wiadomości mogą w dalszym ciągu być zapisywane w to samo miejsce, do którego trafiały przed zmianą ustawień konta.

Pozostałe informacje

  • Konta, które korzystają z GSO są czasem zwane kontami odroczonymi. Możliwe jest utworzenie odroczonego konta, które nie wykorzystuje folderów lokalnych jako miejsca do przechowywania poczty. Przykładowo, jeśli posiadasz trzy konta w serwisie Gmail, możesz tak skonfigurować dwa z nich, by zapisywały pobraną pocztę do miejsca, w którym przechowywana jest poczta z trzeciego konta, ale tym miejscem nie będą foldery lokalne. Aby tego dokonać, postępuj według poleceń opisanych w punkcie Zmiana docelowej skrzynki odbiorczej, lecz zamiast Globalna skrzynka odbiorcza (konto Foldery lokalne) wybierz opcję Folder odebrane innego konta i z rozwijanej listy wybierz konto, którego chcesz użyć.
  • W przypadku odroczonych kont, jeśli wejdziesz do Narzędzia -> Konfiguracja kont -> [nazwa konta] Konfiguracja serwera przekonasz się, że ścieżka Katalogu lokalnego nie prowadzi do miejsca w Twoim profilu, w którym przechowywana jest poczta z tego konta. Takie rozwiązanie jest koniecznością, gdyż niektóre pliki każdego z odroczonych kont muszą być przechowywane w innym miejscu, niż współdzielona przez kilka kont poczta (dla przykładu, każde konto POP3 posiada swój własny plik o nazwie "popstate.dat", którego zadaniem jest m. in. sprawdzanie, które wiadomości zostały pobrane i mogą już zostać usunięte z serwera. Informacje o zastosowanych filtrach również muszą być przechowywane osobno dla każdego z kont).

Dokument ten powstał na bazie artykułu z bazy wiedzy MozillaZine pt. Global Inbox.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 14:18, 18 kwi 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: