MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Wyłączanie programu


Zamykanie programu

Aby upewnić się, że program został zamknięty prawidłowo, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Dla każdego programu wybrać Plik a następnie Zakończ.
  2. Upewnij się że okno pobierania plików jest zamknięte.
  3. Tylko w przypadku Pakietu Mozilla/SeaMonkey: upewnij się że opcja Szybki Start jest wyłączona: w MS Windows zobacz czy w zasobniku systemowym (obszar obok zegarka) nie ma żadnej ikony którejś z aplikacji Mozilli. Jeśli jest kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ.
  4. Jeżeli używasz dodatkowego rozszerzenia lub programu umieszczającego program w zasobniku systemowym lub utrzymującego jego proces w pamięci operacyjnej komputera, zakończ jego działanie w sposób właściwy dla tego rozszerzenia/programu.
  5. Sprawdź czy proces dalej nie działa w tle. Jak to zrobić - patrz poniżej.

Wymuszanie zakończenia

Czasami zdarza się, że nawet po wykonaniu powyższych kroków programy które wydawało by się zostały zamknięte, jednak działają w tle. Może to powodować różne problemy. W takim przypadku wskazane jest wymuszenie zakończenia działania aplikacji:

MS Windows

Uruchom menedżera zadań Windows:

  • Windows XP: Ctrl +Alt+Delete i przejdź do karty Procesy.
  • Windows NT/2000: Ctrl+Alt+Delete wybierz Menedżer zadań Windows i przejdź do karty Procesy.
  • Windows 95/98/ME: Ctrl+Alt+Delete.

Na liście działających procesów wyszukaj firefox.exe, thunderbird.exe lub też mozilla.exe i wymuś zakończenie jeżeli takowy proces widnieje na liście (którykolwiek będzie pasować), poprzez zaznaczenie go myszką i naciśnięcie przycisku Zakończ zadanie lub też Zakończ proces.

GNU/Linux

Uruchom terminal i wykonaj polecenie: ps oraz kill (więcej informacji można uzyskać wydając polecenia man ps, ps --help i man kill, kill --help oraz w dodatkowej dokumentacji umieszczonej w internecie).

Mac OS X

Przejdź do Menu Jabłko (w wersji angielskiej wersji językowej: Apple Menu) i wybierz Wymuś zakończenie (Force Quit). Od wersji 10.3 systemu można również użyć Activity Monitor który znajduje się w katalogu Utilities (ApplicationsUtilitiesActivity Monitor).

Usuwanie pliku parent.lock

Jeśli powyższe metody nie działają, bądź uzyskujesz komunikat "Firefox został już uruchomiony i nie odpowiada", należy usunąć z katalogu profilu plik parent.lock.


Opracowano na podstawie artykułu Kill application z MozillaZine Knowledge Base 05.10.2005 18:08
Stef 17:36, 8 kwi 2006 (CDT)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 08:09, 27 sie 2009.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: