MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Maile do grupy osób poprzedzają rzędy literek

Tematy specyficzne dla klienta poczty Mozilla Thunderbird

Moderator: Pomocy?!

Maile do grupy osób poprzedzają rzędy literek

Postautor: KaStro » 22 lipca 2021, 15:34

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36

Rozsyłam maile do grupy ok. 150 osób (absolwenci Wydziału Elektrycznego PW, rocznik 1965-1971). Adresaci otrzymują maile poprzedzane kilkoma rzędami liter. Gdy wysyłam mail do jednej osoby, literki się nie pojawiają.
Poniżej fragment mojego maila, który otrzymują adresaci. Jak uniknąć wysyłania tych literek?
Pozdrawiam!
Krzysztof Strożek

Oryginalna wiadomość----- From: Krzysztof Strożek
Sent: Thursday, July 22, 2021 9:23 AM
To: ukryci-adresaci:
Subject: niepotrzebne literki w mailach

gvghhlihhnsehophdrphhlpdhrtghpthhtoheprgdrfigrshhilhgvfihskhhisehonhgvthdrphhlpdhrtghpthhtoheprgifrghlkhhofihskhhigeeisehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepkhdrshhnihhtvghksehonhgvthdrphhlpdhrtghpthhtohepthhomhgrshiirdhstghhfigvihhtiigvrhesphhknhdrphhlpdhrtghpthhtohepjfgrnhhnrgdrmfhotghinhhirghksehouhhtlhhoohhkrdgtohhmpdhrtghpthhtohepghdqshhtohguohhlshhkihesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehjrghnsehsiihtrghjnhgsvghrghdrvghupdhrtghpthhtohepkhhriiihshiithhofhesshhtrghpohhrthdrphhlpdhrtghpthhtoheprghnughriigvjhdrshhtrggthhhofihirghksehvihhprdhonhgvthdrphhlpdhrtghpthhtoheprghlvghkshgrnhguvghrshhokhholhhofihskhhisehophdrphhlpdhrtghpthhtohepiiihghhmuhhnthdrshhkihgsihhnshhkihesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopegvthgvnhgtiiihnhhskhgrseifphdrphhlpdhrtghpthhtohepphhsvghkohifshhkihesghhmgidruggvpdhrtghpthhtohepsghiuhhrohesvghlqdhtvggthhhnihhkrgdrphhlpdhrtghpthhtohepphhriigvtghishhkihesjhgrlhgvrdhplhdprhgtphhtthhopeiisghighhnihgvfidrshgrfigrrhihnhesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehjrhhuthihnhgrleeisehg
mhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtoheprghnthhonhhirdhruhhpsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtoheprhhoghhinhhskhhirdhlvghslhgrfiesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehgfihssehmqdhinhhfohdrvghupdhrtghpthhtohepkhhriiihshiithhofhdrphhruhhsiigtiigrkhesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopegrnhgurhiivghjrdhpohgthhgrnhhkvgesvggvrdhpfidrvgguuhdrphhlpdhrtghpthhtoheplhgvtghhphhiohesohhprdhplhdprhgtphhtthhopegrrdhpihgvthhruhhsihgvfihitgiirdgrphesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehsrdiirdhprgiflhhofihstgihsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepphgrthgvjhhukhesihhsvghprdhpfidrvgguuhdrphhlpdhrtghpthhtohepghhriigvghhorhiirdhprghrtghinhhskhhisegrrhgvrdifrgifrdhplhdprhgtphhtthhopehsthgvfhgrnhdrphgrnhhkohifshhkihesnhgvohhsthhrrggurgdrphhlpdhrtghpthhtohepohhlshiisegvvhgsohigrdhplhdprhgtphhtthhopehjrghnuhhsiihmohhtvghkrgesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehmtggujhifseifphdrphhlpdhrtghpthhtohepjhgvrhiihidrmhhotggrrhhskhhisehkrhgrmhhordhplhdprhgtphhtthhopegsrghsihgrrdhmrggthhesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopegvugifrghruggpmhgrj
hgvfihskhhiseifphdrphhlpdhrtghpthhtohepmhgrrhgvkhdrlhhosghouggrsegvvgdrphifrdgvughurdhplhdprhgtphhtthhopehslhgrkhhomhihseifphdrphhlpdhrtghpthhtohepthhoshhivghklhesphhotgiithgrrdhonhgvthdrphhlpdhrtghpthhtohepmhgrrhgvkhhlvghprgesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehlrghskhhofihskhhirdhmrggtihgvjhesfihprdhplhdprhgtphhtthhopedukeefmhgrrhhtihhnsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepshhkfihirghtkhhofihskhhisegrphhsrdgvughurdhplhdprhgtphhtthhopegrghhkuhiivghlrgesthhlvghnrdhplhdprhgtphhtthhopegrnhhtohhnihesihhnqdgvlhdrphhlpdhrtghpthhtohephhhkohhsiigtiihukhesihhnthgvrhhirgdrphhlpdhrtghpthhtohepjhgrtggvkhhkohhsihhmsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepthholhgvkhestghomhgtrghsthdrnhgvthdprhgtphhtthhopehhvghnrhihkhgrrdholhguiihivghjsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepphhrvghtrghstgesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehkohhlohguiihivghjphhrvghtrgesfihprdhplhdprhgtphhtthhopegvlhiisghivghtrgdrghhukhesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehjvghriiihrdhkihgvphgrshesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehmrdhkihgslhgvrhelleesuhhptghpohgtii
htrgdrphhlpdhrtghpthhtoheprghkrgguvddvvddvsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepphgrsghlohhkrgesvhhprdhplhdprhgtphhtthhopehjjhgvughlihhnshhkihesphhjrgdrvgguuhdrphhlpdhrtghpthhtohepfidrjhgrnhhushiikhhosehuphgtphhotgiithgrrdhplhdprhgtphhtthhopegtihgvlhgvtghinhgrseifphdrphhlpdhrtghpthhtohepmhgrrhgvkhdqihesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehuughrhigtkhgrsehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepmhgrrhgurggsrhegjeesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehgrhhushiiseifphdrphhlpdhrtghpthhtoheprghnughriigvjhhglhhotghkihesphhotgiithgrrdhonhgvthdrphhlpdhrtghpthhtohepmhhighhigeeisehouhhtlhhoohhkrdgtohhmpdhrtghpthhtohepsggrshhirghmrghtvghjkhhosehgmhgrihhlrdgtohhmpdhrtghpthhtohepjhgrnhesfhgrsghirghnohifshhkihdruggvpdhrtghpthhtohepnhhiiihinhhnrgdufeesghhmrghilhdrtghomhdprhgtphhtthhopehrohgsvghrthdruggrlhgvkhesfigrrdhhohhmvgdrphhlpdhrtghpthhtohepshhtohhmrghrihesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehkrhiihidrtghitghhohifshhkihesfihprdhplhdprhgtphhtthhopegvlhgvmhhpohhlrdgsohgtiihkohifshhkihesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehlsghosghriii
hkhesfihprdhplhdprhgtphhtthhopehjrghnughrohhnkeekudeshigrhhhoohdrtghomhdprhgtphhtthhopegsihhurhhoseejtghluh
gsrdgtohhmrdhplh
X-DCC--Metrics: mail02.home.net.pl 1024; Body=136 Fuz1=136
(Mój mail do absolwentów zaczyna się dopiero tu)
Kochani!
Znów pojawiły się dziwne literki na początku maili. Do tej pory zdarzało
się to tylko wtedy, gdy przy ich rozsyłaniu korzystałem z opcji
"Przekaż" a mail był wysłany do mnie z telefonu komórkowego. Aby temu
zapobiec, nie przekazywałem bezpośrednio maili z telefonów, tylko
kopiowałem ich treść i wysyłałem jako maile ode mnie. I problem z
literkami zniknął. Okazało się, że nie na długo ...
KaStro
 
Posty: 1
Z nami od: 22 lipca 2021, 14:02

Wróć do Klient poczty Thunderbird

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], dexter, Google [Bot], sig

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: