MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Stopka zawsze na dole strony - informacja o ciasteczkach

Jak tworzyć strony WWW zgodnie ze standardami

Moderator: Pomocy?!

Stopka zawsze na dole strony - informacja o ciasteczkach

Postautor: JoJko » 18 stycznia 2013, 15:34

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.52 Safari/537.17

Witam! Jak zrobić, żeby stopka zawsze była na samym dole naszego ekranu, nawet, gdy wysokość całej strony jest mniejsza od wysokości okna przeglądarki?

Próbowałem position: absolute, ale nie ma szans, bo stopka jest na 100% szerokości naszej strony.

screen:

http://screenshu.com/static/uploads/temporary/v9/h0/7l/yrwfix.jpg
JoJko
 

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: tro » 10 marca 2013, 16:17

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0

Da się to zrobić java scriptem. Pozycjonowanie stopki absolutem chyba nie wyjdzie, ponieważ jeśli treść strony będzie dłuższa niż wysokość ekranu to stopka zasłoni Ci treść. Jednak osobiście radzę nie eksperymentować z pozycjonowaniem w ten sposób i dać normalną stopkę pod głównym kontenerem. Na screenie, który wrzuciłeś może i wygląda to średnio, bo nie masz tam treści w głównym kontenerze. Dodaj treść, a zacznie wszystko lepiej wyglądać.
tro
 
Posty: 104
Z nami od: 08 marca 2013, 15:32

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: Wojciech » 09 kwietnia 2013, 12:28

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

JoJko pisze:Jak zrobić, żeby stopka zawsze była na samym dole naszego ekranu (...) Próbowałem position: absolute, ale nie ma szans, bo stopka jest na 100% szerokości naszej strony.
Co ma szerokość do position: absolute? :shock:

Rozwiązanie z positon jest eleganckie i zawsze skuteczne (no, prawie, biorąc pod uwagę IE6) ;). Proponowałbym jednak nie absolute, a fixed. Problemem jest tylko przysłanianie treści strony, musisz pomyśleć, jak to zrobić, żeby było ładnie. Jest na to sposób (nie powiem jaki, pomyśl, podpowiem, że bez żadnych JS i że nie działa w IE6 :D ), natomiast innym zagadnieniem jest, czy to będzie pasowało do projektu strony?
Wojciech
Moderator
 
Posty: 1100
Z nami od: 28 sierpnia 2002, 09:32
Lokalizacja: Przeworsk

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: mintki » 25 maja 2013, 12:22

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

zawsze możesz dać wysokość boksa nad nią np. width min 100% albo 450px
mintki
 
Posty: 2
Z nami od: 25 maja 2013, 12:14

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: lippo25 » 07 września 2013, 16:12

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Nie pomogło to co kolega zaproponował wczesniej. Może jeszcze jakies pomysły ?
lippo25
 
Posty: 1
Z nami od: 07 września 2013, 16:09

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: Antyhaczyk » 08 kwietnia 2014, 18:40

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0

No właśnie nie wiem, wszyscy tak robią więc pomyślałam, że tak to powinno wyglądać, ale jak to prawnie wygląda to nie mam pojęcia.

lippo25 pisze:Nie pomogło to co kolega zaproponował wcześniej. Może jeszcze jakieś pomysły ?


U mnie na blogu na platformie bloggera wyświetla u góry takie dupny komunikat. Na stronie głównej nie jest to może problem, ale w postach bardzo niefajnie to wygląda tu na przykład. Nie podoba mi się to i nie umiem tego zmienić, a szablon można edytować na poziomie kodu. Tylko jest taki dość toporny ten edytor, czy ktoś wie jak to przenieść na dół w bloggerze, tak jak tu opisujecie? Ma ktoś tam bloga? To dość popularna platforma bo od Google, ale jakby nie domena, to bym się dawno przeniósł na Wordpress i własny serwer.
Ostatnio zmieniony 10 grudnia 2019, 11:19 przez Antyhaczyk, łącznie zmieniany 2 razy
Antyhaczyk
 
Posty: 9
Z nami od: 28 marca 2014, 23:56

Odp: Stopka zawsze na dole strony

Postautor: Grzegorz » 11 kwietnia 2014, 06:51

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r.

122) art. 173 otrzymuje brzmienie:
„Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny,
łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji,
o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub
użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do
korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały,
o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot
świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania
z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”;

123) po art. 174 dodaje się art. 174a–174d w brzmieniu:
„Art. 174a. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
stwierdzenia naruszenia.
2. Przez naruszenie danych osobowych rozumie się przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę,
nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego
w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
3. W przypadku, gdy naruszenie danych osobowych może mieć niekorzystny wpływ na prawa abonenta lub
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia, zawiadamia o takim naruszeniu również
abonenta lub użytkownika końcowego.
4. Przez naruszenie danych osobowych, które może wywrzeć niekorzystny wpływ na prawa abonenta lub użytkownika
końcowego będącego osobą fizyczną, rozumie się takie naruszenie, które w szczególności może skutkować
nieuprawnionym posługiwaniem się danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych,
ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane, jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne
i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował
je do danych, których ochrona została naruszona.
6. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zawiadomił abonenta lub użytkownika
końcowego będącego osobą fizyczną o fakcie naruszenia danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych może nałożyć, w drodze decyzji, na dostawcę obowiązek przekazania abonentom lub użytkownikom
końcowym, będącym osobami fizycznymi takiego zawiadomienia, biorąc pod uwagę możliwe niekorzystne
skutki naruszenia.
7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1) opis charakteru naruszenia danych osobowych oraz zakładane ryzyko związane z naruszeniem;
2) dane kontaktowe dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, umożliwiające uzyskanie informacji
dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych;
3) informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia
danych osobowych;
4) informacje o działaniach podjętych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
5) informacje o fakcie poinformowania lub braku poinformowania abonenta lub użytkownika końcowego, będącego
osobą fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych osobowych;
6) opis skutków naruszenia danych osobowych;
7) opis proponowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych środków naprawczych.
8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać:
1) opis charakteru naruszenia danych osobowych;
2) dane kontaktowe dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, umożliwiające uzyskanie informacji
dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych;
3) informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia
danych osobowych;
4) informacje o działaniach podjętych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
5) opis skutków naruszenia danych osobowych;
6) opis proponowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych środków naprawczych.

145) w art. 209:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych
lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe,”,
– uchyla się pkt 3,
– uchyla się pkt 8,
– po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c ust. 1
albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b,
9b) nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w rezerwacji częstotliwości
przez co najmniej 6 miesięcy,”,
– pkt 13a otrzymuje brzmienie:
„13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 57 ust. 6, art. 59, art. 60,
art. 60a ust. 1, 1b i 4–5 oraz art. 61 ust. 4–6 i 7,”,
– po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:
„13b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b–44g,”,
– po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:
„14b) nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a ust. 5,”,
– po pkt 22 dodaje się pkt 22a i 22b w brzmieniu:
„22a) nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego tytułu,
określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych,
22b) nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,”,
– po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:
„25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej informacji, o których
mowa w art. 175e,”,
– po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:
„27a) nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3,”,
– pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3–5 oraz art. 7–15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności
ruchomej wewnątrz Unii,”,
– w pkt 31 na końcu dodaje się przecinek i dodaje pkt 32 w brzmieniu:
„32) utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania
prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub
skutki naruszenia.”;

Ja tu nie widzę obowiązku pływających komunikatów informujących o stosowaniu ciasteczek.
GnuPG. Podpisuję własne wypowiedzi. | TrueCrypt. Ufam kryptografii, nie państwu. | Tor. Dbam o swoją prywatność. | OTR. Moje rozmowy nie są podsłuchiwane.

Załóż konto lub kup domenę WWW z linka polecającego: http://www.hekko.pl/?ref=34295
Grzegorz
Moderator
 
Posty: 7493
Z nami od: 15 kwietnia 2007, 12:33


Wróć do Tworzenie stron WWW

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot]

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: