MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

W nowej wersji Firefoxa tekst skryptu nie jest pogrubiony

Dyskusje na temat standardów WWW i zgłoszenia stron niedziałających poprawnie w przeglądarkach z rodziny Mozilli (w tym Mozilla Firefox)

Moderator: Pomocy?!

W nowej wersji Firefoxa tekst skryptu nie jest pogrubiony

Postautor: mikorino » 25 marca 2011, 11:50

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0

Na swojej stronie mam skrypt zwracający pogrubioną czcionką informację o przypadającym dzisiaj święcie, np. Dniu Chorych itp. Wraz z Firefox 4.0 skrypt ten pokazuje wprawdzie tekst, ale nie jest on pogrubiony, choć inne znaczniki działają poprawnie. Sprawdziłem na Firefox 3.6 i IE i tam tekst skryptu jest pogrubiony. Nie wiem w czym tkwi problem, jest pewnie błąd w kodzie ale ja go nie widzę i nie wiem czy szukać go w pliku css czy np. plimu theme (strona w PHP-Fusion). Będę wdzięczny za podpowiedź.

Zamieszczam poniżej mój plik theme.php, może tam coś jest nie tak...

Kod: Zaznacz cały
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { header("Location: ../../index.php"); exit; }
require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

/*--------------------------------------------+
| PHP-Fusion 6 - Content Management System    |
|---------------------------------------------|
| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2007 |
| web: http://www.php-fusion.co.uk            |
| email: nick@php-fusion.co.uk                |
|---------------------------------------------|
| Released under the terms and conditions of  |
| the GNU General Public License (Version 2)  |
+--------------------------------------------*/
/*--------------------------------------------+
|      Entourage Theme for PHP-Fusion v6+     |
|---------------------------------------------|
| author: Fuzed Themes - Shedrock © 2006/7    |
| web: http://phpfusion-themes.com            |
| email: webmaster@phpfusion-thems.com        |
|---------------------------------------------|
| Released under the terms and conditions of  |
| the GNU General Public License (Version 2)  |
+--------------------------------------------*/

// Theme settings
$body_text = "#000000";
$body_bg = "#FFFFFF";
$theme_width = "70%";
$theme_width_l = "15%";
$theme_width_r = "15%";

// Right Panels off in Forum Mode - Custom coded
//$theme_panels_exclude = array("/forum/");

function render_header($header_content) {
global $theme_width,$settings;
   
echo "<table class='page' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='border_left' rowspan='6'> </td>
<td class='top_nav' colspan='3'> </td>
<td class='border_right' rowspan='6'> </td></tr>
<tr><td style='vertical-align:top;' class='header' colspan='3'>
<div id='header'><div class='slogan'>"; include('infobar.php'); echo"</div>
<div class='belka'></div>
<div class='moto'>"; include('data.php'); echo"</div>
<div class='logo'><a target='_blank' href='".BASEDIR."index.php'>
<img src='".THEME."images/header.jpg' alt='".$settings[sitename]."' title='".$settings[sitename]."' style='border: 0pt none ;' width='470' height='107'></a></div>
</div></td></tr>
<tr><td id='navigation' class='sub_nav'>
<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr>
<td class='sub_nav' width='100%'>".showsublinks("","navigation")."
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td class='filler_nav' colspan='3'> </td></tr>
<tr><td valign='top'>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' align='center'><tr>";
}

function render_footer($license=false) {
global $theme_width, $settings;

echo "</table>
<table style='margin-top:14px;' cellspacing='0' width='100%' cellpadding='0'><tr>
<td colspan='3' class='footer'>";
   if (!$license) { echo showcopyright()."<br><br>\n"; } echo showcounter()."<br><br>
<div style='text-align: center;' class='smalltext'><b>Entourage</b> Theme designed by: <a target='_blank' href='http://phpfusion-themes.com'>Fuzed Themes</a> and based on an e107 Template<br>
<center>Copyright © 2007 - 2009 slesin.ovh.org<br>
<a href='http://validator.w3.org/check/referer' title='HTML4.01'><img src='".THEME."images/html401.png' alt='XHTML' /></a>&nbsp;<a href='http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer' title='CSS valid'><img src='".THEME."images/css.png' alt='CSS' /></a></div>
</td></tr>
</table></table>";
}

function render_news($subject, $news, $info) {
$subject = strip_tags($subject);
   
echo "<table style='margin-top:5px;' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5'><tr>
<td class='panels_news'><img src='".THEME."images/icon_news.gif' alt=''>$subject</td>
</tr></table>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='default_block news_block'><font color='222222'>$news</font></td></tr><tr><td class='news_poster'>";
echo openform("N",$info['news_id']).newsposter($info," &middot;").newsopts($info," &middot;").closeform("N",$info['news_id']);
echo "</td></tr></table>
</td></tr></table><br>\n";
}

function render_article($subject, $article, $info) {
   
echo "<table style='margin-top:5px;' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5'><tr>
<td class='panels_news'><img src='".THEME."images/icon_news.gif' alt=''>&nbsp;$subject</td>
</tr></table>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='default_block news_block'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</td></tr>
<tr><td class='news_poster'>";
echo openform("A",$info['article_id']).articleposter($info," &middot;").articleopts($info," &middot;").closeform("A",$info['article_id']);
echo "</td></tr></table>
</td></tr></table><br>\n";
}

function opentable($title) {

echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5'><tr>
<td><table style='margin-top:5px;' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='panels_table'><img src='".THEME."images/icon_tables.gif' alt=''>$title</td>
</tr></table>
</td></tr></table>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='table_block'>\n";
}

function closetable() {
echo "</td>
</tr>
</table><br>\n";
}

function openside($title) {
   
echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5'><tr>
<td><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='panels'><img src='".THEME."images/icon_panels.gif' alt=''>$title</td>
</tr></table>
</td></tr></table>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='side-body'>\n";
}

function closeside() {

echo "</td>
</tr>
</table>\n";
tablebreak();
}

function opensidex($title,$state="on") {

$boxname = str_replace(" ", "", $title);

echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5'><tr>
<td><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='panels'><img src='".THEME."images/icon_panels.gif' alt=''>&nbsp;$title</td>
<td style='vertical-align: middle;' class='panels'>".panelbutton($state,$boxname)."</td>
</tr></table>
</td></tr></table>
<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td class='side-body'>
<div id='box_$boxname'".($state=="off"?" style='display:none'":"").">\n";
}

function closesidex() {

echo "</div></td>
</tr>
</table>\n";
tablebreak();
}

function tablebreak() {
echo "<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0'><tr>
<td height='8'></td>
</tr></table>\n";
}
?>


i plik ze skryptem:
Kod: Zaznacz cały
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Reply-to" content="mark014@gazeta.pl">
<meta name="Author" content="Mark">
<title>Kalendarium v.1.0</title>
</head>
<body>
<?

//Plik data.php trzeba umie¶cić w katalogu z theme w którym chcemy go wprowadzić
   

define('AD_IPATH',"".BASEDIR.""); // sciezka do katalogu ze skryptem, je¶li nie ma nic to pliki nazwane numerami miesięcy wstaw do głównego katalogu na stronie
define('AD_DATE',1);     // gdy 1 - aktualna data jest wyswietlana


function ad_imieniny()
{
  $month = array(1=>'Stycznia','Lutego','Marca','Kwietnia','Maja','Czerwca','Lipca',
                  'Sierpnia','Wrze¶nia','PaĽdziernika','Listopada','Grudnia');
  $day = array("niedziela", 'poniedziałek','wtorek','¶roda','czwartek','pi±tek','sobota');

  $dzisiaj = getdate();
  $ad_m = date("m");
  $ad_n = date("n");
  $ad_d = date("j");
  $dz_roku=date("z")+1; // liczba dni od początku roku

$name=@file(AD_IPATH.$ad_m);
  if(AD_DATE==1) echo 'Jest<b> '.$day[$dzisiaj['wday']].' '.$ad_d.' '.$month[$ad_n].' '.$dzisiaj['year'],', '.$dz_roku.' </b>dzień roku<br>';
echo 'Imieniny obchodz±: <b>'.$name[$ad_d].'</b><br>';
}

ad_imieniny();
   // początek skryptu z wydarzeniami kalendarium
?>
<?php

function rocznica() {
$data_str = getdate();
$miesiac = $data_str["mon"];
$dzien = $data_str["mday"];

if ($miesiac == 1) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>¦więtej Bożej Rodzicielki<br />Nowy 2011 Rok | ¦wiatowy Dzień Pokoju</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "235 lat temu po raz pierwszy wprowadzono wychowanie fizyczne w szkole, w Saksonii";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>¦więto Naj¶więtszego Imienia Jezus </b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "10 lat temu Adam Małysz wygrywa zawody Pucharu ¦wiata w Innsbrucku";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "24 lata temu po raz pierwszy wykorzystano w ¶ledztwie genetyczne odciski palców, w Wielkiej Brytanii";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Objawienie Pańskie - ¦więto Trzech Króli </b><br>Dzień Filatelisty";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "Dzień Dziwaka";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Dzień Sprz±tania Biurka <br />Dzień Filatelisty</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b><b>Niedziela Chrztu Pańskiego</b> | Dzień Ligi Ochrony Przyrody </b> | XIX Finał WO¦P";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "148 lat temu w Londynie otwarto pierwsz± na ¶wiecie linię metra";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Dzień Wegetarian </b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Dzień Walki z Chorobami Wenerycznymi </b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "50 lat temu zaczęto budowę muru berlińskiego - zamknięto granicę między NDR, a Berlinem Zachodnim";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "44 lata temu powstał ruch hippisowski, masowy bunt młodych przeciwko ¶wiatowi dorosłych ";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Dzień Interlingwy <br />Dzień Wikipedii</b> w 10 rocznicę powstania";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "92 lat temu w USA weszła w życie prohibicja - zakaz produkcji, eksportu i sprzedaży wszelkich napojów alkoholowych";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>XIII Dzień Judaizmu</b><br>¦więto Pawła Pustelnika ";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b> Tydzień Modlitw o Jedno¶ć Chrze¶cijan<br />Dzień Kubusia Puchatka </b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "18 lat temu Polska ratyfikowała Europejsk± Konwencję Praw Człowieka";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "116 lat temu po raz pierwszy użyto promieniowania rentgenowskiego w celach klinicznych do złożenia złamanej ręki";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Dzień Babci</b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Dzień Dziadka</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Opakowań Foliowych </b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień ¦rodków Masowego Przekazu </b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>¦więto Nawrócenia ¶w. Pawła Apostoła <br>Dzień Sekretarki i Asystentki </b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>XI Dzień Islamu | Dzień Transplantologii | ¦wiatowy Dzień Celnictwa </b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocau¶cie | Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu </b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>Dzień Mobilizacji Przeciwko Wojnie Nuklearnej  | Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "21 lat temu po raz ostatni wyprowadzono sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, uległa samorozwi±zaniu";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Trędowatych</b><br>¦wiatowy Tydzień Mokradeł";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>Dzień Iluzjonistów ";}
}

if ($miesiac == 2) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "8 lat temu podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej uległ awarii i zniszczeniu wahadłowiec Columbia";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Ofiarowanie Pańskie - Matki Boskiej Gromnicznej | Dzień Życia Konsekrowanego | Dzień ¦wistaka</b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Dzień Walki z Rakiem | </b>26 lat temu w jednym z kalifornijskich szpitali urodziło się pierwsze <i>dziecko z probówki</i>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "40 lat temu Apollo 14 wyl±dował na Księżycu.";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Dzień Bezpiecznego Internetu </b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "19 lat temu podpisano traktat z Maastricht powołuj±cy do życia Unię Europejsk±.";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Dzień Bezpiecznego Internetu";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pizzy |</b>20 lat temu w Polsce przywrócono dawne godło państwowe z otwart± koron±";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Internetu";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Dzień Chorego | Dzień Dokarmiania Zwierzyny Le¶nej | Dzień Języka Ojczystego </b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Dzień Karola Darwina <br />Międzynarodowy Dzień Dzieci - Żołnierzy </b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "177 lat temu Adam Mickiewicz zakończył pisać <i>Pana Tadeusza</i>, poemat epicki wydany w 1834 roku w Paryżu";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Walentynki <br />Dzień Chorego na Padaczkę</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Młodzieży Prawosławnej";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b></b>W Europie <b>Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek </b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Kota</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "32 lat temu jedyny raz w historii na Saharze zanotowano opady ¶niegu";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "165 lata temu rozpoczęto masow± rzeĽ ziemian, tzw. rzeĽ galicyjsk±, zwan± też rzezi± tarnowsk±";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Sprawiedliwo¶ci Społecznej<br />Międzynarodowy Dzień Fajczarzy</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego<br>Dzień Walki z Kolonializmem</b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Dzień My¶li Braterskiej<br />Dzień Ofiar Przestępstw </b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Łapówki<br />Ogólnopolski Dzień Walki z Depresj± </b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "57 lat temu w wyniku reformy władzy lokalnej w Polsce dotychczasowe gminy zast±piono gromadami (do 1972 r.)";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Powolno¶ci </b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Dzień Pozdrawiania Blondynek";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "66 lat temu nad Odr± żołnierze z 6 Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego wbili pierwszy polski słup graniczny";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "30 lat temu w Polsce wprowadzono kartki na mięso i wędliny";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Polski Dzień Zucha </b>";}
}

if ($miesiac == 3) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Dzień Obrony Cywilnej i Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym  | Dzień Puszystych</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Tłusty Czwartek<br>Międzynarodowy Dzień Chorego, Pisarzy</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Modlitwy Kobiet Różnych Wyznań</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>Dzień Te¶ciowej<br />Dzień Dentysty</b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Dzień Olimpijczyka<br />Europejski Dzień Logopedy </b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "58 lat temu Katowice na znak żałoby po ¶mierci Stalina, wymuszonej przez władze, zmieniły nazwę na Stalinogród";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Kobiet|Ostatki - Podkoziołek|Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierz±t</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>¦roda Popielcowa | ¦wiatowy Dzień Psa | Dzień Polskiej Statystyki</b>";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Mężczyzn | ¦wiatowy Tydzień Mózgu | Dzień Nerek</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Walki z Astm± | Dzień Sołtysa <br>¦więto Trzeciej Flotylli Okrętów </b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "¦wiatowy Dzień Drzemki w Pracy";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "144 lata temu Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę za 7 mln 200 tys. dolarów ";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Liczby Pi<br>Ogólno¶wiatowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Konsumenta<br />Idy Marcowe</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "110 lat temu w Krakowie odbyła się premiera <i>Wesela</i> Stanisława Wyspiańskiego";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Dzień ¦więtego Patryka<br />¦wiatowy Dzień Morza </b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Słońca <br>Europejski Dzień Mózgu</b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Dzień Wędkarza</b>";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Mięsa | Międzynarodowy Dzień Astrologii | Dzień Inwalidów</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Pocz±tek astronomicznej wiosny o 0:21 | Dzień Wagarowicza | Dzień Walki z Dyskryminacj± Rasow±</b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Wody<br>Dzień Ochrony Bałtyku </b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Meteorologii | Dzień Windy | ¦wiatowy Dzień Lasu | Dzień PrzyjaĽni Polsko-Węgierskiej</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Walki z GruĽlic± <br />Narodowy Dzień Życia </b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Uroczysto¶ć Zwiastowania Naj¶więtszej Maryi Panny<br /> Dzień ¦więto¶ci Życia</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "Na całym ¶wiecie od 20.30 do 21.30 odbędzie się akcja <i>Godzina dla Ziemi</i>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Teatru </b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>6 lat temu około 1000 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na Sumatrze</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Dzień Metalowca</b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "29 lat temu miał miejsce nieudany zamach na Ronalda Reagana";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Buddyzmu";}
}

if ($miesiac == 4) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Prima aprilis | Międzynarodowy Dzień Ptaków | Tydzień Czysto¶ci Wód</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Ksi±żki dla Dzieci | 5. rocznica ¶mierci Jana Pawła II</b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>4 lata temu francuski pociąg TGV V150 pobił ¶wiatowy rekord prędko¶ci: 574,8 km/h</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Geografa | ¦wiatowy Dzień Szczura | Dzień TrzeĽwo¶ci</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>Dzień Le¶nika i Drzewiarza</b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>¦więto Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | Ogólnopolskie ¦więto Wolnych Książek</b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Zdrowia<br>Dzień Pamięci o Holocau¶cie</b>";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Dzień Romów | Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (żywno¶ci zmodyfikowanej genetycznie)</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "770 lat temu odbyła się bitwa polskiego rycerstwa z Tatarami pod Legnic±, która zatrzymała ich pochód na Zachód";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Dzień Służby Zdrowia</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona | Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem | Dzień Radia</b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki | Dzień Czekolady | Dzień Ptaków Wędrownych</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia </b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Dzień Ludzi Bezdomnych </b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Kombatanta<br />¦wiatowy Dzień Pracy Socjalnej </b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>Dzień Sapera<br />Dzień Włókniarza </b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Niedziela Palmowa<br>Tydzień dla Serca";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków | Dzień Solidarno¶ci z Chorymi na Hemofilię</b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Dzień Pamięci o Holokau¶cie<br>Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy</b>";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Dzień Wolnej Prasy | Dzień Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego </b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Wielki Czwartek";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Wielki Piątek<br>Międzynarodowy Dzień Ziemi</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Wielka Sobota<br />¦wiatowy Dzień Ksi±żki i Praw Autorskich</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Wielkanoc | Dzień Solidarno¶ci Młodzieży | Dzień Zwierząt Laboratoryjnych</b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Poniedziałek Wielkanocny - ¦migus Dyngus | Dzień Sekretarki | Dzień ¦wiadomo¶ci Zagrożenia Hałasem</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Dzień Drogowca i Transportowca | Dzień ¦wiadomo¶ci Alienacji Rodzicielskiej </b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Rysunku Graficznego</b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy </b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Tańca | ¦wiatowy Dzień Solidarno¶ci z Ofiarami Ludobójstwa w Darfurze </b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci</b>";}
}

if ($miesiac == 5) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Międzynarodowe ¦więto Pracy | ¦więto ¦więtego Józefa Rzemie¶lnika | Dzień Chorych na Astmę i Alergię</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej<br />Dzień Polonii i Polaków za Granic± </b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Uroczysto¶ć Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej Polski | ¦więto Konstytucji 3 Maja | Dzień Wolno¶ci Prasy</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Dzień Hutnika, Strażaka, Kominiarza, Garncarza i Piekarza</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>Dzień Europy | Dzień Le¶nika | Dzień Godno¶ci Osoby z Niepełnosprawno¶ci± Intelektualn± | Dzień Kultury, O¶wiaty, Ksi±żki i Prasy </b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Tydzień PCK";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "92 lat temu w Poznaniu otwarto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa | Dzień Czerwonego Krzyża | Dzień Bibliotekarza i Bibliotek </b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>¦więto Unii Europejskiej<br>Tydzień Bibliotek</b>";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "91 lat temu rozpocz±ł się strajk powszechny na Górnym ¦l±sku, protestowano przeciwko niemieckiemu terrorowi";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "14 lat temu Garri Kasparow, mistrz ¶wiata w grze w szachy przegrał z komputerem Deep Blue";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych | Dzień Sprawiedliwego Handlu | Dzień Ptaków Wędrownych </b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>Dzień Drogowca | Dzień Chorego </b>| Zimni ogrodnicy";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Dzień Farmaceuty<br>Dzień Budowlańców</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Samochodu | Dzień Rodziny | ¦więto Polskiej Niezapominajki, Muzyki i Plastyki | Dzień Entomologów</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>¦więto Straży Granicznej<br>¦wiatowy Dzień Walki z Homofobią</b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Dzień Telekomunikacji | Dzień Społeczeństwa Informacyjnego | Dzień Przeciw Homofobii</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Muzeów</b> z okazji którego organizowana jest Noc Muzeów";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Dzień Dobrych Uczynków <br />Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar AIDS </b>";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń </b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Kosmosu | Dzień Strażaka <br>¦wiatowy Dzień Różnorodno¶ci Kulturowej </b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Dzień Praw Zwierz±t<br />Międzynarodowy Dzień Różnorodno¶ci Biologicznej </b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "16 lat temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy po 70-dniowej pieszej wędrówce dotarli do Bieguna Płn.";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych<br />Europejski Dzień Parków Narodowych </b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych | Dzień Ręcznika | Dzień Ciepłownika | Dzień Mleka </b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Dzień Matki</b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>Dzień Samorz±du Terytorialnego <br />¦wiatowy Dzień Stwardnienia Rozsianego </b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>Dzień Działacza Kultury i Drukarza </b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Dzień Rodzicielstwa Zastępczego<br />Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych </b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>Dzień Rodzicielstwa Zastępczego</b>";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Bez Papierosa | Dzień Bociana Białego | ¦wiatowy Dzień Rozwoju Kulturalnego</b>";}
}

if ($miesiac == 6) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Dziecka<br />NMP Matki Ko¶cioła | Dzień Bez Alkoholu</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska | Europejski Dzień S±siada | Dzień bez Krawata</b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Dzień Dobrej Oceny</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Dzieci Będ±cych Ofiarami Agresji | Dzień Drukarza i Chemika</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska Naturalnego</b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "30 lat temu po raz pierwszy wykryto przypadek AIDS w Stanach Zjednoczonych";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "<b>Dzień Chemika | </b>7 lat temu odbyło się w Polsce referendum w sprawie przyst±pienia do UE, większo¶ć społeczeństwa jest za";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>¦więto Uwalniania Ksi±żek | </b>61 lat temu opublikowano <i>Rok 1984</i> George'a Orwella";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>Dzień Przyjaciół <br />Międzynarodowy Dzień Tuningu</b>";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Dzień Straży Granicznej | </b>75 lat temu powstał ruch Anonimowych Alkoholików";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "26 lat temu sekretarz Komunistycznej Partii ZSRR Michaił Gorbaczow zapocz±tkował <i>pierestrojkę</i>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Zesłanie Ducha ¦więtego - Zielone ¦wiątki | ¦wiatowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>¦więto Żandarmerii Wojskowej, Ofiar O¶więcimskich <br>¦wiatowy Dzień Praw Osób Starszych</b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Dzień Wiatru <br />Dzień Dogoterapii</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego</b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Susz± | ¦więto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Żywno¶ci Zmodyfikowanej Genetycznie";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa </b>| 47 lat temu odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Niepokalanego Serca NMP <br /> Międzynarodowy Dzień UchodĽcy</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "Pocz±tek astronomicznego lata o 19:17 |<b> Noc Kupały - Przesilenie Letnie | Dzień Muzyki Europejskiej</b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Dzień Kultury Fizycznej <br /> Międzynarodowy Dzień Volkswagena Garbusa | </b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Boże Ciało | Dzień Ojca<br />Dzień Służby Publicznej</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Narodzenie ¦więtego Jana Chrzciciela - Noc ¦więtojańska | Dzień Przytulania </b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "35 lata temu, dzień po uchwaleniu przez Sejm podwyżek cen, w Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się duże strajki robotnicze";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur <br /> ¦wiatowy Dzień Zapobiegania Narkomanii </b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>NMP Nieustaj±cej Pomocy | ¦wiatowy Dzień Rybołówstwa | Dzień Walki z Cukrzycą</b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b> Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>¦więtych Apostołów Piotra i Pawła | ¦więto Ratowników WOPR i Polskiej Marynarki Wojennej </b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Wspaniale Wyglądających";}
}

if ($miesiac == 7) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Architektury | Dzień Psa | Dzień Spółdzielczo¶ci</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>¦więto Matki Bożej Licheńskiej | ¦wiatowy Dzień Dziennikarza Sportowego | Międzynarodowy Dzień UFO </b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>¦więto ¦więtego Tomasza Apostoła</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "88 lat temu w Rybniku podpisano protokół przejęcia przez Polskę przyznanej czę¶ci Górnego ¦l±ska";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Spółdzielczo¶ci </b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Całowania</b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "13 lat temu Nysa zalała Kłodzko daj±c pocz±tek powodzi tysi±clecia";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "667 lat temu zawarto w Kaliszu wieczysty pokój Polski z Zakonem Krzyżackim - Polska odzyskała Kujawy";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "689 lat temu zawieszono dzwon Zygmunta";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "48 lat temu rozpoczęła się misja pierwszego aktywnego satelity telekomunikacyjnego Telstar 1";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Ludno¶ci </b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "53 lata temu dr Leroy Burney w USA ustalił zwi±zek raka z paleniem papierosów - odkrył szkodliwo¶ć palenia tytoniu";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "91 lat temu nast±pił pierwszy transatlantycki przelot balonem";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>¦więto Rozesłania Apostołów</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego </b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "65 lat temu miał miejsce pierwszy próbny wybuch bomby atomowej w Nowym Meksyku w USA";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "10 lat temu powstał pierwszy polski komunikator internetowy <i> Gadu-Gadu</i>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli</b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "21 lat temu był jedyny dzień w historii, kiedy Polska miała 3 prezydentów - W. Jaruzelskiego i 2 prezydentów emigracyjnych";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>¦więto Peruna</b>  - ¶więto starosłowiańskie zwi±zane z modłami o koniec deszczów oraz burz";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "27 lat temu na stacji antarktycznej Wostok zanotowano najniższ± w historii temperaturę powietrza -89,2°C";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "37 lat temu oficjalnie uruchomiono linię produkcyjn± Fiata 126p";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Dzień Włóczykija</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Dzień Policjanta - ¦więto Polskiej Policji Państwowej </b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Dzień Bezpiecznego Kierowcy <br>Dzień Administratora</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Wspomnienie ¦więtych Rodziców Naj¶więtszej Maryi Panny, Joachima i Anny</b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>Dzień Samotnych</b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>64 lata temu utworzono ¦wiatow± Organizację Zdrowia (WHO)</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "52 lata temu w Waszyngtonie utworzono NASA";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "66 lat temu Stalin wydał rozkaz o rozbrajaniu i internowaniu członków polskiej Armii Krajowej";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "51 lat temu Ministerstwo Handlu Wewnętrznego PRL ogłosiło poniedziałek <i>dniem bezmięsnym</i>";}
}

if ($miesiac == 8) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Dzień Pamięci Warszawy </b> - 66 lat temu o godz.<i>W</i> (17.00) wybuchło powstanie warszawskie";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Dzień Pamięci o Zagładzie Romów </b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "70 lat temu Litwa została wł±czona do ZSRR";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "129 lat temu temperatura w Sewilli osi±gnęła +50 °C, był to najcieplejszy dzień w historii Hiszpanii i Europy";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "238 lat temu nast±pił I rozbiór Polski - w Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosj±, Prusami i Austri±";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>¦więto Przemienienia Pańskiego</b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "40 lat temu Wybrzeże Ko¶ci Słoniowej uzyskało niepodległo¶ć od Francji";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "70 lat temu Luftwaffe zaatakowało Wielk± Brytanię i rozpoczęła się Bitwa o Anglię";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Ludno¶ci Tubylczej na ¦wiecie</b> ";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "11 lat temu miało miejsce ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w XX w., w Polsce widoczne jako czę¶ciowe";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Młodzieży</b> <br />Przez 3 najbliższe noce na niebie widać maksimum roju Perseidów";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych</b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Dzień Energetyka</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦więto Wojska Polskiego</b> w 90 rocznicę bitwy warszawskiej <br /> <b>Wniebowzięcie Naj¶więtszej Maryi Panny</b></span>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "90. rocznica wybuchu I Powstania ¦l±skiego";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "22 lat temu Polska po raz pierwszy uzyskała poł±czenie internetowe ze ¶wiatem ";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Latarni Morskiej</b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "20 lat temu Polska, jako pierwszy kraj komunistyczny, oficjalnie dopu¶ciła istnienie niekomunistycznych partii politycznych";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "41 lat temu wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji - zaczęła się praska wiosna";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "50 lat temu Hawaje jako 50 stan zostały wł±czone do USA";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Wspomnienie Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej ¶wiata</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i Jego Zniesieniu</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "21 lat temu Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "71 lat temu do Gdańska pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty wszedł niemiecki szkolny okręt liniowy Schleswig-Holstein";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Uroczysto¶ć Matki Boskiej Częstochowskiej</b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "55 lata temu wydano po raz pierwszy Księgę Rekordów Guinnessa";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>¦więto Lotnictwa Polskiego</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "Wspomnienie Męczeństwa ¶w. Jana Chrzciciela";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "30 lat temu podpisano porozumienia szczecińskie (33 postulaty)";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>Dzień Solidarno¶ci i Wolno¶ci<br>Dzień Bloga</b>";}
}

if ($miesiac == 9) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pokoju | Dzień Kombatanta <br>¦więto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "65 lata temu na pokładzie pancernika Missouri przedstawiciele Japonii podpisali akt kapitulacji";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Dzień Chleba |</b> 70 lat temu w Nowym Jorku wyemitowano pierwszy program telewizyjny w kolorze";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "NMP Matki Pocieszenia";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "Dzień Postaci z Bajek | 30 lat temu otworzono najdłuższy tunel samochodowy ¶wiata - St.Gotthard w Szwajcarii";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "Dzień Bez Freonu";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "¦wiatowy Dzień Umiejętno¶ci Czytania | 71 lat temu zakończyła się obrona Westerplatte";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Narodzenie NMP | Dzień Dobrej Wiadomo¶ci | Międzynarodowy Dzień Pi¶miennictwa</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Urody<br>¦wiatowy Dzień Pierwszej Pomocy</b>";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Pierwszej Pomocy</b> | 9 rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center w USA";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Naj¶więtszego Imienia Maryi | ¦więto Wojsk L±dowych | ¦wiatowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Pierwszej Pomocy | Dzień Programisty</b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>¦więto Podwyższenia Krzyża ¦więtego</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦więto NMP Bolesnej <br>¦wiatowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej<br>Dzień Polskiego Bluesa</b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Dzień Sybiraka</b> w 71 rocznicę napa¶ci ZSRR na Polskę<br> <b>¦więto Służby Celnej</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Dzień Geologii | Międzynarodowy Dzień Turystyki | Stanisława Kostki</b> patrona dzieci i młodzieży";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk<br>Międzynarodowy Dzień Pirata</b>";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Sprz±tanie ¦wiata</b> | 61 lat temu proklamowano Republikę Federaln± Niemiec";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Choroby Alzheimera<br>Międzynarodowy Dzień Pokoju</b> ";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Europejski Dzień Bez Samochodu</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "Pocz±tek astronomicznej jesieni o godz. 4.09 <br><b>¦więto Plonów - Dożynki</b> w równonoc jesienn±";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "84 lata temu utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe (PKP)";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Serca</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Dzień Głuchych | Europejski Dzień Języków Obcych</b><br> 9 lat temu uruchomiono polsk± Wikipedię, woln± encyklopedię";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>Dzień Podziemnego Państwa Polskiego<br> ¦wiatowy Dzień Turystyki i Morza</b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Morza</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Dzień Aptekarza | Dzień Gło¶nego Czytania | Dzień Kuriera i PrzewoĽnika</b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>Dzień Chłopaka<br>Międzynarodowy Dzień Tłumacza</b>";}
}

if ($miesiac == 10) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Osób Starszych | ¦wiatowy Dzień Muzyki | Dzień Wegetarianizmu | Dzień Lekarza</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Piwa | Dzień Bez Przemocy | ¦wiatowy Dzień Zwierz±t Hodowlanych | Europejski Dzień Ptaków</b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Lokatora</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Dzień Polskiej Harcerki | ¦wiatowy Dzień Ochrony Zwierz±t | Pocz±tek Tygodnia Kosmosu i Zwierz±t</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "26 lat temu Lech Wałęsa został uhonorowany Pokojow± Nagrod± Nobla";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "Ze względu na reformę kalendarza gregoriańskiego nie było dnia 6.X.1582r. w Italii, Hiszpanii, Portugalii i Polsce";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "<b>¦więto Matki Boskiej Różańcowej <br>¦wiatowy Dzień Ludzkich Siedlisk</b>";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych | Dzień Sympatycznego Prawnika</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego<br>Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej</b> ";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>¦więto Drzewa | Międzynarodowy Dzień Oporu Przeciw Karze ¦mierci | ¦wiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Dzień Papieski</b> | 47 lat temu rozpocz±ł obrady II Synod Watykański pod przewodnictwem papieża Jana XXIII";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Dzień Bezpiecznego Komputera</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>Dzień Ratownictwa Medycznego<br />Dzień Dawcy Szpiku</b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>Dzień Nauczyciela - ¦więto Pracowników O¶wiaty <br />Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Niewidomych<br>Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>Dzień Papieża Jana Pawła II<br>¦wiatowy Dzień Żywno¶ci i Walki z Głodem</b> ";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem</b> ";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>¦więto Wojsk Ł±czno¶ci i Informatyki | Dzień Poczty Polskiej | ¦wiatowy Dzień Menopauzy i Andropauzy</b>";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "25 lat temu podano oficjalny komunikat o uprowadzeniu ks. Jerzego Popiełuszki";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Osteoporozy</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Dzień Osteoporozy</b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Osób J±kaj±cych się</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Dzień Mola</b>, jednostki liczno¶ci materii, obchodzony przez chemików w USA i Kanadzie";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Dzień Walki z Otyło¶ci±<br />¦wiatowy Dzień Informacji | Dzień ONZ | Dzień Ptaków</b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Dzień Ustawy o Ochronie Zwierz±t | Dzień Kundelka</b> - wszystkich nierasowych psów <b>| Dzień Młodzieży PCK";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Donacji i Transplantacji</b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Modlitwy o Pokój</b>";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "21 lat temu Joanna Szczepkowska wypowiedziała słowa: 'Proszę Państwa, 4 Czerwca '89 roku skończył się w Polsce... komunizm'";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Zakupów</b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>Dzień Spódnicy</b> | 59 lat temu powołano do życia Polsk± Akademię Nauk (PAN) w miejsce Polskiej Akademii Umiejętno¶ci";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>Halloween <br />¦wiatowy Dzień Oszczędno¶ci</b>";}
}

if ($miesiac == 11) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Wszystkich ¦więtych<br />¦wiatowy Dzień Wegan</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Dzień Zaduszny</b>";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Dzień ¦więtego Huberta - ¦więto My¶liwych <br>¦wiatowy Dzień Użyteczno¶ci</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "54 lata temu rozpoczęła się interwencja wojsk Zwi±zku Radzieckiego na Węgrzech";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "25 lata temu Zbigniew Religa dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Dzień Zapobiegania Wyzyskowi ¦rodowiska Naturalnego podczas Wojen i Działań Zbrojnych</b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "204 lata temu w Wielkopolsce wybuchło skierowane przeciwko Prusakom powstanie";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "58 lat temu do¶wiadczalna stacja telewizyjna Instytutu Ł±czno¶ci zainaugurowała nadawanie programu telewizyjnego";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "<b>Dzień ¦wiatowych Rekordów Guinnessa | Dzień Jako¶ci <br>Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem</b>";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Dzień Przewodników i Ratowników Górskich<br />Dzień Młodzieży</b>";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Narodowe ¦więto Niepodległo¶ci | ¦więto Orderu Virtuti Militari | Imieniny Ulicy ¦w. Marcin w Poznaniu</b>";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>Dzień Drwala</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>Dzień Niewidomych </b><br>20 lat temu pojawiła się pierwsza strona www";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Walki z Cukrzyc± <br />Dzień Seniora</b>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Rzucania Palenia | Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych</b>";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej | Dzień Tolerancji | Dzień U¶miechu</b>";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Studentów <br />Dzień Bez Przekleństw</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "82 lat temu Walt Disney pokazał pierwszy film z Myszk± Miki";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci | ¦wiatowy Dzień Toalet</b>";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszech¶wiata <br>¦wiatowy Dzień Rzucania Palenia | Dzień Tolerancji | Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "<b>Dzień Telewizji | Dzień Życzliwo¶ci i Pozdrowień| Dzień Pracownika Socjalnego | ¦więto Ministrantów </b>";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Dni Honorowego Krwiodawstwa</b>";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "21 lat temu Sejm zlikwidował Urz±d do Spraw Wyznań i Ochotnicz± Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO)";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>¦wiatowy Dzień Tańca<br>Katarzynki</b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet | Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy | Dzień Bez Futra | Katarzynki</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>Dzień Bez Kupowania</b> | 18 lat temu Polska została przyjęta do Rady Europy";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "115 lat temu Alfred Nobel ustanowił Nagrodę Nobla";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "I Niedziela Adwentu | 21 lat temu Kanclerz Kohl przedstawił w Bundestagu 10-punktowy program zjednoczenia Niemiec";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "<b>Andrzejki | ¦więto Podchor±żego<br>Dzień Solidarno¶ci z Narodem Palestyńskim</b>";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "<b>Andrzejki | </b>71 lat temu ZSRR dokonał inwazji na Finlandię, co rozpoczęło wojnę zimow±";}
}

if ($miesiac == 12) {
if ($dzien == 1) { $rocznica = "<b>Dzień Walki z AIDS</b>";}
if ($dzien == 2) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Upamiętniaj±cy Zniesienie Niewolnictwa</b> ";}
if ($dzien == 3) { $rocznica = "<b>Narodowy Dzień Brata i Siostry<br />Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych</b>";}
if ($dzien == 4) { $rocznica = "<b>Barbórka - Dzień Górnika i Naftowca<br>¦więto Wojsk Rakietowych i Artylerii</b>";}
if ($dzien == 5) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Pracuj±cych na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju</b>";}
if ($dzien == 6) { $rocznica = "<b>Mikołajki</b>";}
if ($dzien == 7) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego</b>";}
if ($dzien == 8) { $rocznica = "<b>Uroczysto¶ć Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny</b>";}
if ($dzien == 9) { $rocznica = "20 lat temu Lech Wałęsa zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich";}
if ($dzien == 10) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka </b> ";}
if ($dzien == 11) { $rocznica = "<b>Dzień Chru¶cika |</b>  13 lat temu zakończono negocjacje ws. traktatu nt. zmian klimatycznych (protokół z Kioto)";}
if ($dzien == 12) { $rocznica = "<b>III Niedziela Adwentu</b>";}
if ($dzien == 13) { $rocznica = "<b>Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego | Dzień Księgarza | Dzień ¦wiatła</b>";}
if ($dzien == 14) { $rocznica = "40 lat temu masowy protest w Stoczni Gdańskiej daje pocz±tek <i>wydarzeniom grudnia 1970</i>";}
if ($dzien == 15) { $rocznica = "<b>Dzień Ludwika Zamenhofa</b> - twórcy sztucznego, międzynarodowego języka esperanto";}
if ($dzien == 16) { $rocznica = "19 lat temu miała miejsce pacyfikacja kopalni Wujek przez ZOMO i wojsko - 9 górników zostało zastrzelonych, a 21 rannych";}
if ($dzien == 17) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Walki z Przemoc± wobec Kobiet<br>Dzień bez Przeklinania | Dzień Rozmów Twarz± w Twarz</b>";}
if ($dzien == 18) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Migranta</b> ";}
if ($dzien == 19) { $rocznica = "20 lat temu pobity został rekord ciepła w grudniu, w Tarnowie termometry pokazały + 19 stopni Celsjusza";}
if ($dzien == 20) { $rocznica = "<b>IV Niedziela Adwentu<br>Dzień Ryby</b>";}
if ($dzien == 21) { $rocznica = "Za 2 lata skończy się istotny dla katastrofistów obecny cykl rachuby kalendarza Majów";}
if ($dzien == 22) { $rocznica = "<b>Przesilenie zimowe</b> - najkrótszy dzień w roku na półkuli północnej | Pocz±tek astronomicznej zimy o 00:37";}
if ($dzien == 23) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Snowboardingu</b>";}
if ($dzien == 24) { $rocznica = "<b>Wigilia Bożego Narodzenia <br />¦więtych Adama i Ewy - pierwszych rodziców</b>";}
if ($dzien == 25) { $rocznica = "<b>Narodzenie Pańskie</b>";}
if ($dzien == 26) { $rocznica = "<b>II dzień Bożego Narodzenia<br />Dzień ¦więtego Szczepana Męczennika</b>";}
if ($dzien == 27) { $rocznica = "<b>¦więtej Rodziny i ¦więtego Jana Ewangelisty<br /></b>91 lat temu wybuchło powstanie wielkopolskie";}
if ($dzien == 28) { $rocznica = "<b>Międzynarodowy Dzień Pocałunku</b>";}
if ($dzien == 29) { $rocznica = "21 lat temu oficjalnie skończył się PRL, a nasze państwo powróciło do nazwy Rzeczpospolita Polska i orła w koronie";}
if ($dzien == 30) { $rocznica = "63 lata temu powstało Studio Małych Form Filmowych <i>Semafor</i> w Łodzi, twórcy np. <i>Przygód kota Filemona</i>";}
if ($dzien == 31) { $rocznica = "<b>Sylwester</b> - ostatni dzień 2010 roku";}
}

echo $rocznica;
}

?>
<?php
rocznica();
?>
<!-- koniec zaznaczenia -->
</body>
</html>
mikorino
 

Odp: W nowej wersji Firefoxa tekst skryptu nie jest pogrubio

Postautor: Tomek » 25 marca 2011, 12:41

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0) Gecko/20110321 Firefox/4.0

W sumie skrypt będzie potrzebny ale nie na tym etapie. Na razie przydałby się adres strony - wtedy byśmy mogli sami sprawdzić jak to się wszystko ma do styli itp itd. Także podaj adres strony to sprawdzimy gdzie tkwi błąd.
"Mym sojusznikiem jest Moc, i potężnym sojusznikiem ona jest." -- Mistrz Yoda
Tomek
Moderator
 
Posty: 9049
Z nami od: 19 sierpnia 2004, 06:52

Odp: W nowej wersji Firefoxa tekst skryptu nie jest pogrubio

Postautor: mikorino » 25 marca 2011, 16:38

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0

[url]http://slesin.freeiz.com/index.php
[/url]
Chodzi o skrypt po prawej od góry z imieninami i datą, część treści powinna być pogrubiona, ale w wersji 4.0 nie jest.

Tak przy okazji wymieniona strona na moim komputerze ma ustawioną tak szerokość by dostosować ją do rozdzielczości i myślałem, że jest to prawidłowo ustawione. Wchodzę jednak poprzez Ubuntu i tamtym Firefoxem jak otwieram stronę, to pojawia się dolny pasek, a strona nie mieści się w oknie. Nie wiem dlaczego jest taka różnica w ustawieniach szerokości strony...
mikorino
 

Odp: W nowej wersji Firefoxa tekst skryptu nie jest pogrubio

Postautor: dexter » 25 marca 2011, 17:17

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0

Ze stylu dla elementu .page usuń font-weight: 300; (lub daj cięższą dla .moto>b)

Polecam rozszerzenia Firebug i WebDeveloper.

No i sprawdź, czemu w kodzie otwierasz 3 razy head, 3 razy body. Ogólnie jest tam straszny chaos.

W tym dziale na górze jest taki temat: Co zrobić gdy strona wyświetla się niepoprawnie? 10 kroków. Jest tam link do walidatora, który pomoże ci poprawić błędy w kodzie.
dexter
Moderator
 
Posty: 7992
Z nami od: 02 października 2004, 21:30


Wróć do Standardy WWW i źle działające strony

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot]

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: