MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

FAQ: Firefox


Karty

Co zrobić, żeby popupy otwierały się kartach zamiast w nowym oknie?

Nawet jeśli ustawione jest otwieranie odnośników w kartach, Firefox nadal pokazuje w nowych okienkach okna otwierane przez JavaScript, jeśli mają one specyficzne ustawienia (np. wymiary okna, wyłączony pasek statusu). Aby to zmienić trzeba:

 • wpisać w Pasku Adresu about:config
 • za pomocą filtra odnaleźć opcję browser. link. open_newwindow. restriction
 • z menu kontekstowego wybrać Modyfikuj i zmienić wpisać jedną z poniższych wartości
  • 0 - wymuś pokazywanie wszystkich okien otwieranych przez JavaScript w nowych kartach
  • 1 - pozwól otwierać wszystkie okna otwierane przez JavaScript w nowych oknach
  • 2 (domyślne) - otwieraj w nowych oknach tylko okna o konkretnych ustawieniach (jak wymiary okna)


Linux: Jak można zamykać karty środkowym przyciskiem myszy?

W linuksowych wydaniach domyślnie środkowy przycisk wkleja zawartość uprzednio zaznaczonego tekstu do paska adresów, niezależnie od miejsca, w którym został użyty. W tym przypadku zamykanie kart środkowym przyciskiem jest niemożliwe. Działanie środkowego przycisku myszy można jednak zmienić za pomocą konsoli (dostępnej przez wpisanie about:config w pasku adresu). Odpowiada za to ustawienie:

middlemouse.contentLoadURL

Standardowo posiada ono wartość false. Należy ją zmienić na true, aby kliknięcie środkowym przyciskiem na nazwie karty powodowało jej zamknięcie. Również wtedy dostępna będzie standardowa możliwość zaznaczania i wklejania zaznaczonego tekstu. Można w tym celu użyć środkowy przycisk na obiekcie, do którego tekst ma zostać wklejony (czyli kliknąć w polu tekstowym, pasku adresów itp.)


Profile

Co to jest profil?

Profil jest to miejsce, gdzie programy Mozilli przechowują wszystkie dane i ustawienia użytkownika, takie jak zakładki, historia, poczta, rozszerzenia etc. Znajduje się on w katalogu profilu. Katalog ten nie jest usuwany podczas deinstalacji programu, można więc bezproblemowo usunąć starą wersję i zainstalować nową nie tracąc żadnych danych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Jak założyć nowy profil?

Uruchom Menedżer profili wybierając menu Start → Uruchom i wpisując firefox -p. Następnie kliknij na Utwórz nowy profil - utworzy to nowy, czysty profil z domyślnymi ustawieniami. Jeśli chcesz przenieść do niego swoje stare dane i ustawienia, musisz zrobić to ręcznie, kopiując odpowiednie pliki ze starego katalogu profilu do nowego. Pamiętajmy jednak, że jeśli zakładamy nowy profil w celu pozbycia się problemu z już istniejącym, to im mniej skopiujemy, tym lepiej, ponieważ to właśnie błąd w którymś z tych plików może powodować kłopoty. Ich szczegółowy opis znajdziesz tutaj, ale prawdopodobnie będzie wystarczało kilka najważniejszych: bookmarks.html (zakładki), history.dat (historia), prefs.js (ustawienia), signons.txt oraz key3.db (hasła).


Czy można uruchomić kilka profili jednocześnie?

Tak. Trzeba jednak ustawić odpowiednią tzw. zmienną środowiskową.

Instrukcja dla systemu Windows XP:

 1. Z Menu Start wybierz Panel Sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie na System i przejdź do zakładki Zaawansowane.
 3. Kliknij na Zmienne Środowiskowe.
 4. W sekcji Zmienne użytkownika wybierz Nowa.
 5. Jako nazwę wprowadź MOZ_NO_REMOTE, a jako wartość 1. Potwierdź klikając OK.

Od tej pory możemy uruchamiać kilka profili jednocześnie, korzystając z Menadżera profili.


W jakim pliku Firefox przechowuje... ?

Wszystkie dane i ustawienia użytkownika przechowywane są w profilu, opis przeznaczenia poszczególnych plików znajdziesz tutaj.


Ustawienia

Limit czasu połączenia: Czy można zmienić limit czasu połączenia (timeout)?

W Firefoksie nie ma bezpośredniego interfejsu do zmiany limitów czasu połączenia w przypadku poszczególnych typów połączeń. Wybrane zostało rozwiązanie, w którym wartości poszczególnych limitów (w zależności od rodzaju połączenia i istoty występującego błędu) pobierane są z globalnych ustawień systemu operacyjnego. Do grupy niezmienialnych limitów należą na przykład połączenia HTTP. Z poziomu aplikacji można natomiast zmieniać niektóre typy połączeń, do których należy m.in. FTP, edycji wartości domyślnych można dokonać tylko przez zmiany w pliku preferencji (np. wpisując about:config w pasku adresu). Wybrane limity (podano wartości domyślne):

user_pref("network.http.keep-alive.timeout", 30);
user_pref("network.ftp.idleConnectionTimeout", 300);

Obecnie nie działają już zmiany preferencji:

user_pref("network.http.connect.timeout", 30);
user_pref("network.http.request.timeout", 120);

Więcej o limitach czasu połączenia na Bugzilli lub dokumencie Limity czasu połączeń (oba w języku angielskim).


Pobieranie plików: Co zrobić by jednocześnie móc pobierać więcej niż cztery pliki?

Można się pozbyć tego problemu w następujący sposób:

 1. W pasku adresu należy wpisać about:config
 2. Zmienić ustawienie opcji network.http.max-persistent-connections-per-server na wyższe, np. 8 (domyślnie 2)
 3. Zmienić ustawienie opcji network.http.max-persistent-connections-per-proxy na wyższe, np. 16 (domyślnie 4)
 4. Zmienić ustawienie opcji network.http.max-connections-per-server na wyższe, np. 32 (domyślnie 8)
 5. Zmienić ustawienie opcji network.http.max-connections na wyższe, np. 96 (domyślnie 24)
 6. Dla pewności można zrestartować przeglądarkę

Opcjami odpowiedzialnymi za ograniczenie pobierania plików były te z punktów 2 i 3. Warto jednak wiedzieć, że domyślne ustawienia są odpowiednie do pobierania plików wykonywanego przez znaczną część użytkowników. Wartości te zapobiegają zbyt dużemu zużyciu łącza z jednego źródła. Dodatkowo pozwolenie na wiele połączeń wcale nie musi przyspieszyć pobierania stron, jak i plików, a wręcz przeciwnie - dopuszczenie zbyt wielu połączeń może ten proces znacznie spowolnić.


Zakładki

Jak ustawić własny folder paska zakładek?

Z menu Zakładki należy wybrać Zarządzaj zakładkami. W prawej części okna zaznacz folder, który chcesz dodać, a następnie z menu Edycja wybierz Ustaw jako nowy folder paska zakładek.


Jak zaimportować lub wyeksportować zakładki z/do innych przeglądarek?

Programy do konwersji zakładek pomiędzy różnymi przeglądarkami:

Temat był także wielokrotnie omawiany na forum, a krótkie podsumowanie znajduje się w odpowiednim wątku na forum szkolnym [1]

Inne pytania

Aktualizacja Firefoksa: jak uaktualnić przeglądarkę do najnowszej wersji nie tracąc przy tym ustawień?

(Tylko dla użytkowników wersji wcześniejszych od 1.5)

Firefox nie ma tak naprawdę żadnej funkcji aktualizacji. Tak zwana "automatyczna aktualizacja" po prostu ściąga nową wersję programu i instaluje ją na starej, nierzadko powodując przy tym problemy. Oto co należy zrobić, aby bezpiecznie i bezproblemowo uaktualnić przeglądarkę:

 1. Zlokalizuj profil (pomocny w tym będzie ten artykuł) i skopiuj go w jakieś bezpieczne miejsce (ostrożności nigdy za wiele).
 2. Jeśli chcesz zachować zainstalowane wtyczki (podkreślam - chodzi o wtyczki, nie o rozszerzenia), znajdź folder plugins\ w katalogu instalacyjnym Firefoksa (czyli tam, gdzie zainstalowany został program) i skopiuj go w bezpieczne miejsce.
 3. Jeśli chcesz zachować zainstalowane wtyczki wyszukiwania, znajdź folder searchplugins\ w katalogu instalacyjnym Firefoksa i skopiuj go w bezpieczne miejsce.
 4. Odinstaluj Firefoksa (wszelakie ustawienia oprócz wtyczek zostaną zachowane - siedzą bezpiecznie w profilu).
 5. Znajdź katalog instalacyjny Firefoksa i usuń wszystko, co w nim jest.
 6. Zainstaluj nową wersję Firefoksa
 7. Jeśli masz zachowaną zawartość katalogów plugins\ i searchplugins\, przenieś ją z powrotem do katalogu instalacyjnego Firefoksa (tam, gdzie były pierwotnie)


Kopie zapasowe: Jak wykonać kopię zapasową swoich danych?

Można skorzystać w tym celu z bardzo dobrego, dostępnego po polsku programu MozBackup, który pozwala w łatwy sposób wykonać kopie bezpieczeństwa całego profilu. Możliwe jest także wykorzystania rozszerzenia FEBE, które umożliwia zaawansowane tworzenie kopii.

Do automatycznego tworzenia kopii samych zakładek przydatne jest rozszerzenie Bookmarks Backup. W Firefoksie 3.0 i 3.5 jest możliwość tworzenia kopii zakładek bez pomocy rozszerzeń: Firefox → menu ZakładkiZarządzaj zakładkamiImportowanie i kopie zapasoweUtwórz kopię zapasową. Ponadto w katalogu profilu znajduje się katalog bookmarkbackups w którym są przechowywane kopie zakładek tworzone automatycznie.

Wreszcie, można ręcznie wykonać kopię całego katalogu profilu lub też niektórych znajdujących się w nim plików (opis przeznaczenia głównych plików znajdziesz tutaj).


Menadżery ściągania plików: jak zintegrować je z Firefoksem?

Najlepiej użyć w tym celu rozszerzenia Flashgot. Umożliwia ono korzystanie korzystanie ze wszystkich najpopularniejszych programów tego typu, a także zawiera kilka innych przydatnych funkcji wspomagających ściąganie plików.


Czym jest tryb prywatny i jak go włączyć.

Tryb prywatny działa w Firefoksie od wersji 3.5. Uruchomienie Firefoksa w trybie prywatnym służy zabezpieczeniu użytkownika przed pozostawieniem śladów przeglądania stron w przeglądarce i komputerze. Historia stron dla sesji, ciasteczka, cache i inne elementy nie są w tym trybie zapisywane. Nie jest możliwe uruchomienie w tym trybie tylko wybranych kart - dotyczy on całej przeglądarki.


Po uruchomieniu Firefoksa do trybu prywatnego przechodzi się poprzez skrót klawiaturowy Ctrl-Shift-P lub wybranie tej opcji z menu Narzędzi. Aby Firefox uruchamiał się automatycznie w tym trybie należy wejść w Firefox Narzędzia'OpcjePrywatność → wybrać w rozwijanym menu będzie używał ustawień historii użytkownik → zaznaczyć Uruchamiaj program Firefox automatycznie w trybie prywatnym. Można także skorzystać z rozszerzenia [| Toggle Private Browsing] które umieszcza dodatkowy przycisk na pasku narzędzi lub w pasku statusu.


Pamięć podręczna: Jak przeglądać pamięć podręczną (cache) przeglądarki?

Można zrobić to kilkoma metodami:

 • W pasku adresów wpisać: about:cache
 • Skorzystać z trybu offline: Plik → Pracuj w trybie offline. Potem przejść do historii stron (Ctrl+H) i przeglądać całe strony.
 • Wejść do profilu, gdzie znajduje się pamięć podręczna (Pliki w profilach) i poszczególne pliki przeciągać np. nad przeglądarkę obrazków lub inny program.
 • Otworzyć katalog cache przeglądarki, np. przez przeciągnięcie katalogu na ikonę przeglądarki lub skopiowanie ścieżki na pasek adresu np. file:/scieżka_do_cache


Wyszukiwarki: Jak usunąć wyszukiwarkę z paska wyszukiwania?

W miejscu instalacji przeglądarki w katalogu searchplugins\ usuń wtyczkę wyszukiwarki z rozszerzeniem *.src oraz odpowiadający mu obrazek.
W wersjach Firefoksa nowszych niż 1.0.7 wtyczki wyszukiwania mogą znajdować się również w profilu w katalogu searchplugins.


Domyślna wyszukiwarka dla paska adresu zmieniła się z Google na inną

Wyszukiwanie fraz poprzez wpisanie w pasek adresu korzysta domyślnie z Google, jednak niektóre programy mogą to zmienić. Dzieje się tak po nieuważnym zaznaczeniu takiej opcji przy instalacji obcego oprogramowania np. Winampa. Aby powrócić do domyślnego ustawienia należy wejść do edytora ustawień Firefoksa poprzez wpisanie about:config w pasek adresu i zatwierdzenie ostrzeżenia, które się pojawi. Następnie wpisując keyword w pole filtra odnajdujemy klucz keyword.URL. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy Resetuj. Aby móc korzystać z tej funkcjonalności klucz keyword.enabled musi mieć wartość true.


Kwestie prawne: Czy mogę zainstalować Firefoksa na firmowym/szkolnym komputerze?

Ze strony Mozilli nie ma żadnych ograniczeń co do korzystania z oprogramowania. Licencje Mozilli zezwalają na dowolne (czyli i komercyjne) korzystanie z Firefoksa, Thunderbirda i innych programów.

Osobną kwestią są wewnętrzne regulacje danych organizacji dotyczące instalowania programów przez użytkowników komputerów. W razie wątpliwości najlepiej zapytać administratora lub dział IT.


Lis? Panda? Co to tak naprawdę jest ten "firefox"?

Jak podaje Wikipedia, słowo "firefox" może się odnosić zarówno do red fox, czyli lisa pospolitego, jak i do red panda, czyli pandy małej. Wikipedia zaznacza przy tym wyraźnie, że to drugie znaczenie wzięło się z pomyłki w komentarzu na stronie internetowej Wellington Zoo i zostało później spopularyzowane przez Mozilla Foundation, która zdecydowała się nazwać tak swoją przeglądarkę. Paradoksalnie, zwierze w logo przeglądarki Mozilla Firefox to z całą pewnością lis. Jak podaje w swoim blogu John Hicks, autor logo, miała się w nim znaleźć panda mała, ale artysta ostatecznie zdecydował, że lis wygląda lepiej.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 09:25, 6 sie 2009.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: