MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Filtr niechcianej poczty


Jedną z głównych cech programu Thunderbird jest umiejętność wykrywania i odfiltrowywania niechcianych wiadomości (niezamawiane reklamy, spam, itp.). Jednak aby filtr osiągnął żądaną skuteczność działania, niezbędne jest jego wytrenowanie, gdyż działa on w oparciu o jedną z metod rachunku prawdopodobieństwa.

Aktywacja filtru niechcianej poczty

Aby rozpocząć korzystanie z filtru niechcianej poczty:

 1. Z menu Narzędzia wybierz pozycję Filtr niechcianej poczty
 2. Z rozwijanej listy wybierz konto, dla którego chcesz aktywować filtr. Zauważ, że konto oznacza tu strukturę folderów, pod którą zapisywane są wiadomości, więc jeśli używasz globalnej skrzynki odbiorczej, wybierz z listy Foldery lokalne. Tym właśnie filtr niechcianej poczty różni się od filtrów wiadomości, gdzie wybiera się konto, na które przychodzi poczta.
 3. Przejdź do zakładki Inteligentny filtr i upewnij się, że opcja Włącz filtr niechcianej poczty dla bieżącego konta jest zaznaczona. Uwaga: mimo że u góry widoczny jest napis Skonfiguruj ustawienia filtru dla: <nazwa konta>, opcja zresetowania danych treningowych obejmuje wszystkie konta. Program korzysta tylko z jednego zbioru danych treningowych, więc należy szczególnie uważać, by nie wyczyścić go, myśląc, że dotyczyć to będzie jedynie wybranego z listy konta.
 4. Przejdź do zakładki Ustawienia i pozmieniaj ustawienia filtru według własnych preferencji. Uwaga: Możesz wybrać, aby niechciane wiadomości były przenoszone do folderu Niechciane, jednak pojawi się on wśród innych folderów dopiero wtedy, gdy zostanie wykryta pierwsza niechciana wiadomość.
 5. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto e-mail, powtórz powyższe czynności dla każdego konta, które ma korzystać z filtrowania.
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

Trenowanie filtru

Aby wytrenować filtr niechcianej poczty, oznaczaj otrzymane wiadomości jako niechciane lub pożądane. Ważnym jest, aby oznaczać obydwa typy wiadomości, a nie tylko te, które są dla Ciebie niepożądane. Istnieje kilka sposobów oznaczania wiadomości:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiadomości i wybierz z menu podręcznego Oznacz -> Jako niechcianą (lub Jako pożądaną).
 • Zaznacz wiadomość i z menu Wiadomość wybierz Oznacz -> Jako niechcianą (lub Jako pożądaną).
 • Zaznacz wiadomość i kliknij na ikonę Niechciana na pasku narzędzi.
 • Zaznacz wiadomość i kliknij na ikonkę w kolumnie Status niechcianej poczty w panelu wiadomości (wiadomość oznaczona jako Niechciana będzie miała ikonkę przedstawiającą kosz na śmieci).
 • Zaznacz wiadomość i naciśnij klawisz J (dla oznaczenia jako Niechciana) lub Shift+J (dla oznaczenia jako Pożądana).

Początkowo, ze względu na małą ilość danych treningowych, filtr nie będzie działał zbyt sprawnie, dlatego należy szczególnie uważać i zaglądać do folderu Niechciane w celu sprawdzenia, czy jakieś pożądane wiadomości nie zostały błędnie rozpoznane jako niechciane. Jednak po pewnym czasie skuteczność filtru wzrasta i zaczyna coraz lepiej radzić sobie z rozpoznawaniem niechcianych wiadomości, trzymając je z dala od Twojej skrzynki odbiorczej.

Pozostałe informacje

 • Plik, który przechowuje dane treningowe filtru niechcianej poczty nosi nazwę training.dat i znajduje się on w Twoim profilu.
 • W celu lepszej kontroli nad poczynaniami filtru, możesz włączyć dziennik niechcianej poczty. Przechowuje on zapis aktywności filtru, oddzielny dla każdego z kont. Aby dostać się do dziennika, należy z menu Narzędzia wybrać pozycję Filtr niechcianej poczty, a następnie w zakładce Ustawienia nacisnąć przycisk Dziennik niechcianej poczty.Dokument ten powstał na bazie artykułu z bazy wiedzy MozillaZine pt. Junk Mail Controls
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 12:10, 22 lip 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: