MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Java


Środowisko uruchomieniowe Java, czyli JRE (Java Runtime Environment) jest niezbędne do uruchamiania aplikacji i apletów (na przykład gier, czatów itp.) napisanych w języku Java. JRE jest dystrybuowane w postaci wtyczki (ang. plugin), którą należy osobno zainstalować w przeglądarce. Wtyczki lub pluginu Javy nie należy mylić ze skryptami JavaScript, które są przez wszystkie przeglądarki oparte o kod Mozilli obsługiwane domyślnie i nie jest konieczne wykonywanie żadnych dodatkowych kroków w celu ich uruchomienia.

Informacje ogólne

Uwaga: Mozilla nie współpracuje z Wirtualną Maszyną Javy firmy Microsoft, dostępną w niektórych wersjach systemu Windows. Należy zauważyć, że decyzją sądu ta wersja maszyny wirtualnej Javy od 2004 r. nie będzie mogła być w ogóle rozpowszechniana.

Czy mam zainstalowaną Javę?

Poprawność instalacji Javy (JRE) można sprawdzić na specjalnej stronie testowej. Po jej otworzeniu powinien wyświetlić się aplet, za pomocą którego można dodatkowo przetestować poprawność wprowadzania polskich znaków diakrytycznych. Jeżeli aplet nie wyświetla się, należy zacząć od sprawdzenia, czy wtyczka Javy została poprawnie zarejestrowana: w pasku adresowym należy wprowadzić about:plugins i nacisnąć Enter. Na liście zainstalowanych wtyczek powinno znaleźć się kilka wpisów zawierających dane Java Runtime Environment. Jeżeli nie ma takich wpisów na liście oznacza to, że wtyczka Javy jest niedostępna.

Instalacja wtyczki w systemie Windows

W systemie Windows Mozilla automatycznie wykryje i skonfiguruje środowisko uruchomieniowe Javy, jeżeli zostało już wcześniej zainstalowane.

Instalację Javy najlepiej przeprowadzić za pomocą automatycznie instalującego się archiwum XPI udostępnianego przez firmę Sun.
Aktualna wersja wtyczki Java: Java Runtime Environment 5.0 Update 7.

Instalacja wtyczki w systemie Linux

Uwaga: Obecne wersje Mozilli kompilowane są za pomocą gcc 3.x, dlatego należy używać wtyczki Java, która również została przygotowana za pomocą tej wersji kompilatora.

Wtyczka Javy dla systemu Linux jest udostępniana przez firmę SUN oraz Organizację Blackdown. Wystarczy zainstalować jedną wersję wtyczki. Wszystkie komendy najlepiej wykonywać po zalogowaniu się na konto administratora systemu (su root):

Wymagane biblioteki
Do poprawnego działania wtyczki Java wymagana jest biblioteka libstdc++. Nazwa pliku do instalacji nosi różną nazwę, w zależności od dystrybucji:

 • Debian - należy zainstalować pakiet: libstdc++ (komenda apt-get libstdc++),
 • Mandriva - należy zainstalować pakiet: libstdc++ (komenda urpmi libstdc++),
 • Red Hat - należy zainstalować pakiet: compat-libstdc++,
 • SUSE - należy zainstalować pakiet: compat

SUN J2SE

Aby zainstalować Javę, udostępnianą przez firmę SUN, należy:

 1. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, na przykład:
  cd /usr/java
  Jeżeli katalog ten nie istnieje, należy utworzyć go za pomocą komendy:
  mkdir /usr/java
 2. Pobrać plik instalacyjny Javy (ok. 13 MB), ze strony firmy SUN do katalogu instalacyjnego utworzonego w punkcie 1. (Alternatywna strona zawierające ostatnie stabilne wydanie wtyczki - należy pobrać pliki z tabeli Download J2SE v 1.4.2_03, kolumna JRE).
 3. Uruchomić instalator środowiska Javy za pomocą komendy:
  sh jre-*.bin
  Po chwili zostanie wyświetlona licencja, którą należy przewinąć naciskając przycisk spacji, a następnie zaakceptować wprowadzając słowo yes i naciskając Enter. Instalator zainstaluje wymagane pliki w nowym katalogu. W przypadku, gdy pobrano wersję RPM, w bieżącym katalogu zostanie utworzony nowy plik, który należy następnie zainstalować za pomocą komendy:
  rpm -Uhv jre*.rpm
 4. Zmienić bieżący katalog na katalog wtyczek SeaMonkey (ew. Mozilla Suite) lub Mozilli Firefox:
  cd /usr/local/mozilla/plugins
  lub
  cd /usr/local/Mozilla/plugins
 5. Utworzyć dowiązanie symboliczne do pliku wtyczki Java - libjavaplugin_oji.so.
Wazna-uwaga.png Koniecznie należy utworzyć dowiązanie symboliczne! Proste skopiowanie pliku spowoduje, że wtyczka Javy nie będzie dostępna w przeglądarce!

W przypadku standardowych instalacji należy wprowadzić komendę:

ln -s /usr/java/j2re1.4.2_03/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so

Część wyróżnioną pogrubieniem należy odpowiednio zmienić w przypadku, gdy została zainstalowana inna wersja środowiska uruchomieniowego Javy.

Wazna-uwaga.png Należy zwrócić uwagę, aby utworzyć dowiązanie do pliku wtyczki, który znajduje się w katalogu oznaczonym dodatkową sygnaturą gcc32 (wersja wtyczki skompilowana za pomocą gcc 3.x).

Dla wersji instalowanej poprzez pakiet RPM można w katalogu wtyczek utworzyć dowiązanie wykonując polecenie:

ln -s $(rpm -ql jre |grep ns7/libjavaplugin_oji.so)

Blackdown JRE 1.4.1

Aby zainstalować Javę, udostępnianą przez Organizację Blackdown, należy:

 1. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, na przykład:
  cd /usr/java
  Jeżeli katalog ten nie istnieje, należy utworzyć go za pomocą komendy
  mkdir /usr/java
 2. Pobrać plik instalacyjny Javy (ok. 20 MB), do katalogu instalacyjnego utworzonego w punkcie 1. (Lista innych mirrorów Organizacji Blackdown - należy pobrać pliki z katalogu JDK-1.4.1/i386/01/, z sygnaturą -gcc3.2).
 3. Uruchomić instalator środowiska Javy za pomocą komendy:
  sh j2re-*.bin
  Po chwili zostanie wyświetlona licencja, którą należy przewinąć naciskając przycisk spacji, a następnie zaakceptować wprowadzając słowo yes i naciskając Enter. Instalator zainstaluje wymagane pliki w nowym katalogu.
 4. Zmienić bieżący katalog na katalog wtyczek SeaMonkey (Mozilla Suite) lub Mozilli Firefox:
  cd /usr/local/mozilla/plugins lub cd /usr/local/Mozilla/plugins
 5. Utworzyć dowiązanie symboliczne do pliku wtyczki Java - libjavaplugin_oji.so.

Uwaga: Koniecznie należy utworzyć dowiązanie symboliczne! Proste skopiowanie pliku spowoduje, że wtyczka Javy nie będzie dostępna w przeglądarce! W przypadku standardowej instalacji należy wprowadzić komendę:

ln -s /usr/java/j2re1.4.1/plugin/i386/mozilla/javaplugin_oji.so

Część zaznaczoną na czerwono należy odpowiednio zmienić w przypadku, gdy została zainstalowana inna wersja środowiska uruchomieniowego Javy.

Problemy

Polskie znaki diakrytyczne. Jeżeli po instalacji wtyczki Javy niepoprawnie wyświetlane są polskie znaki diakrytyczne (na przykład na naszej stronie testowej) to w przypadku systemu Linux należy pobrać plik font.properties.pl, a następnie skopiować go do katalogu lib w głównym katalogu instalacyjnym Javy (domyślnie jest to katalog: /usr/java/j2re1.4.2_03/lib). Plik powstał dzięki instrukcjom Grzegorza Łukasika. Dziękujemy :).

W systemie Windows polskie znaki obsługiwane są poprawnie, jeżeli wybrano polskie locale (ustawienia są domyślnie poprawnie ustawione w przypadku polskiej wersji językowej systemu).

W innych problemach z obsługą wtyczki Java naszym użytkownikom pomagała aktualizacja sterowników karty graficznej (więcej).

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 14:07, 10 paź 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: