MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Korzystanie z tego samego profilu w Linuksie oraz Windows


Pakiet Mozilla nie jest już rozwijany. Jego rolę przejęło SeaMonkey.
Większość informacji odnoszących się do Pakietu Mozilla jest aktualna również dla SeaMonkey.


Z racji przyjętej architektury Mozilla może być uruchomiana na praktycznie dowolnym systemie operacyjnym, umożliwiając przeglądanie Internetu czy korzystanie z poczty za pomocą identycznego interfejsu, który jest niezależny od używanej platformy sprzętowo-systemowej. Często chcielibyśmy jednak pójść nieco dalej. Osoby, które obok codziennie używanego systemu operacyjnego zainstalowały na swoim komputerze dodatkowy system, na przykład Windows, stają przed problemem takiej konfiguracji Mozilli, aby oba systemy korzystały z danych jednego, wspólnego profilu. Na przykład wysyłając wiadomość spod jednego systemu, chcielibyśmy mieć do niej dostęp przez folder Wysłane drugiego systemu. Identycznie powinny być rozpoznawane hasła, zachowane ciasteczka czy zakładki.

W tym artykule opisane zostały najważniejsze zadania, które należy wykonać, aby współdzielić dane jednego profilu pod dwoma różnymi systemami.

Wstęp

Na początek warto zauważyć, że pełne współdzielenie wszystkich danych, pomiędzy dowolnymi systemami operacyjnymi nie jest i prawdopodobnie długo jeszcze nie będzie możliwe. Główną przyczyną będą tu przede wszystkim różnice pomiędzy konkretnymi systemami operacyjnymi. W tej chwili istnieją również pewne ograniczenia w kodzie samej Mozilli (choć ten drugi zestaw problemów jest systematycznie pomniejszany :)

Linux i Windows

Najczęściej spotykana sytuacja to komputer, który już posiada zainstalowany system Linux, na którym trzeba z jakichś powodów doinstalować którąś z wersji systemu Windows (należy uważać na nadpisywanie MBR). Ta część artykułu dotyczyć będzie korzystania ze wspólnego profilu w systemach Linux i Windows.

Które dane (nie)można skonfigurować do wspólnego używania?

W chwili obecnej pod Linuksem i Windowsem można wspólnie korzystać z:

 • poczty
 • ustawień grup dyskusyjnych
 • książki adresowej
 • zakładek
 • haseł
 • danych formularzy
 • ciasteczek
 • pamięci podręcznej

Nie można wspólnie korzystać lub występują problemy podczas korzystania z:

 • filtrów poczty.

Konfiguracja - czyli jak to zrobić.

Założenia ogólne: Z racji trudności, jakie system Windows ma podczas korzystania z danych partycji linuksowych, główny profil powinien znajdować się na partycji windowsowej, do którego danych będzie odwoływać się Mozilla uruchamiana w Linuksie. Należy zwrócić uwagę, że do większości plików należy utworzyć dowiązanie symboliczne (man ln). Proste kopiowanie plików nie odniesie pożądanego efektu.

Wazna-uwaga.pngWszelkie zmiany w plikach konfiguracyjnych należy wykonywać przy całkowicie wyłączonym programie
Wazna-uwaga.png W razie problemów zawsze warto upewnić się, że żaden proces Mozilli nie jest uruchomiony w tle (komenda ps -aux lub Menedżer zadań w systemie Windows)

Ustawienia poczty

W celu konfiguracji poczty do wspólnego wykorzystania należy:

 • W Linuksie utworzyć takie same konta pocztowe, jakie zostały zdefiniowane w systemie Windows. Należy pamiętać, aby nazwy serwerów pocztowych wprowadzać w takiej samej postaci pod każdym z systemów. Na ich podstawie tworzone są nazwy katalogów z pocztą.
 • Otworzyć okno konfiguracji kont (Narzędzia > Konfiguracja kont), a następnie w polu [nazwa konta] > Ustawienia serwera > Katalog lokalny każdego z kont ustawić ścieżkę dostępu do katalogów pocztowych pod systemem Windows.

Przykładowo, jeżeli poczta dostępna jest w katalogu

C:\Windows\Dane aplikacji\Mozilla\Profiles\[nazwa_profilu]\[losowe znaki].slt\Mail\[nazwa konta]

to w polu Katalog lokalny należy wprowadzić ścieżkę

/mnt/[dysk C]/Windows/Dane aplikacji/Mozilla/Profiles/[nazwa_profilu]/[losowy_ciąg_ znaków].slt/Mail/[nazwa konta]

Ustawienia grup dyskusyjnych

Do uzupełnienia...

Ustawienia książki adresowej, zakładek, ciasteczek, haseł i formularzy

W celu konfiguracji pozostałych plików: książki adresowej (abook.mab), ciasteczek (cookies.txt, cookperm.txt) oraz haseł i formularzy ([losowy_ciąg_ znaków].s, [losowy_ciąg_ znaków].w) w katalogu profilu linuksowego należy utworzyć dowiązanie symboliczne do odpowiednich plików z partycji windowsowej, przy czym oryginalne pliki utworzone w systemie Linux powinny zostać usunięte lub przeniesione w inne miejsce.

Pliki haseł i formularzy
Pliki [losowy_ciąg_ cyfr].s, [losowy_ciąg_ cyfr].w, w których zapamiętywane są dane haseł oraz formularzy, nie są tworzone automatycznie podczas tworzenia nowego profilu. Dlatego, jeżeli w czystym profilu utworzone zostaną dowiązania symboliczne do plików spod Windowsa, Mozilla przy pierwszym zapamiętywaniu hasła lub danych formularza utworzy nowy plik (losowy_ciąg_ cyfr powinien być naprawdę losowy :). Dlatego przed utworzeniem dowiązań koniecznie należy zapamiętać przynajmniej jedno hasło tak, aby zostały utworzone odpowiednie pliki. Dopiero po ich utworzeniu należy ponownie zamknąć Mozillę, a następnie utworzyć dowiązanie symboliczne o nazwie takiej, jak utworzony przez Mozillę plik (oryginał należy uprzednio przenieść w inne miejsce).

W praktyce przykładowa operacja może wyglądać następująco:

Nazwa pliku pod Windowsem: 1111111.s
Pod Linuksem został utworzony plik: 9999999.s

Oryginalny plik utworzony pod Linuksem (9999999.s) należy usunąć (zapamiętując uprzednio jego nazwę) lub przenieść w inne miejsce, a następnie utworzyć dowiązanie symboliczne, na przykład za pomocą komendy:

ln -s /mnt/[dysk C]/Windows/Dane aplikacji/Mozilla/Profiles/[nazwa_profilu]/[losowy_ciąg_ znaków].slt/1111111.s ~/.mozilla/[nazwa_profilu]/[losowy_ciąg_ znaków].slt/9999999.s

Komendę należy wprowadzić w jednej linii. W analogiczny sposób należy utworzyć dowiązania symboliczne do pozostałych plików.

Plik zakładek
W przypadku pliku zakładek należy wprowadzić nową zmienną do pliku preferencji. W pasku adresu przeglądarki należy wprowadzić: about:config i nacisnąć Enter. W oknie edycji preferencji Mozilli należy utworzyć nowy klucz typu łańcuch o nazwie browser.bookmarks.file, podając jako wartość ścieżkę dostępu do pliku zakładek w systemie Windows

/mnt/[dysk C]/Windows/Dane aplikacji/Mozilla/Profiles/[nazwa_profilu]/[losowy_ciąg_ znaków].slt/bookmarks.html

Ustawienia pamięci podręcznej

Można, aczkolwiek nie jest to niezbędne, korzystać również ze wspólnej pamięci podręcznej. W tym celu w zakładce ustawień Pamięci podręcznej (Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Pamięć Podręczna) należy odpowiednio zmienić katalog.

Znane problemy

 • W przypadku filtrów poczty czasami występują problemy, polegające na tym, że Kurier Poczty twierdzi, że nie może odnaleźć danego katalogu. Jednakże generalnie mechanizm ten działa.
 • Czasem występują również problemy przy wyświetlaniu liczby nieprzeczytanych wiadomości oraz zaznaczaniu folderów, w których znajdują się. W przypadku różnych plików localstore.rdf nie są zapamiętywane zmiany układu sortowania wiadomości.
 • Po zmianie aktualnie używanego systemu Kurier Poczty informuje o przebudowywaniu plików indeksu. Jest to normalne w przypadku, gdy zawartość poszczególnych katalogów została zmieniona pod drugim systemem.

Dodatkowe informacjePrzeniesiono na MediaWiki: Adam Kowalczyk 17:08, 9 sty 2006 (EST)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 13:44, 10 paź 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: