MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Nie mogę zainstalować dodatku, czyli niekompatybilne rozszerzenia i nie tylko

Niekompatybilność i sposoby na usunięcie tego problemu

Należy mieć na uwadze, że wymuszanie instalacji niekompatybilnego rozszerzenia jest ryzykowne! Jest wiele sytuacji, w których Firefox może nie działać poprawnie lub wcale z powodu wymuszenia instalacji rozszerzenia, którego autor nie przewidział do danej wersji przeglądarki.
Zaleca się przeprowadzenie testów na specjalnie do tego celu utworzonym profilu, aby upewnić się, że wymuszenie nie spowoduje destabilizacji lub awarii programu Firefox.

Rozszerzenia i motywy są dedykowane przez ich autorów do określonych wersji Firefoksa. Czasami jednak zdarza się, że autor z jakiegoś powodu nie wprowadził jeszcze poprawek w rozszerzeniu po wydaniu nowej wersji Firefoksa, co skutkuje niemożliwością zainstalowania takiego dodatku bez specjalnych zabiegów.

Rozszerzenia

Nightly Tester Tools Wśród wielu funkcji pomocnych w testowaniu nieoficjalnych wydań programów Mozilli rozszerzenie to daje możliwość instalacji starszych rozszerzeń do nowszych wersji Firefoksa, w tym wersji alfa i podobnych..
UWAGA! Rozszerzenie to należy stosować z rozwagą, gdyż jest przeznaczone przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników!

Instalację niekompatybilnych rozszerzeń umożliwia także MR Tech Toolkit

Zmiany w edytorze ustawień

Aby zainstalować niekompatybilne rozszerzenie należy wejść do edytora ustawień Firefoksa poprzez wpisanie about:config do paska adresu i potwierdzenie ostrzeżenia, które się pojawi. W pole filtra wpisuje się check odszukując klucz extension.checkCompatibility i poprzez podwójne na nim kliknięcie zmienia się jego wartość logiczną na false. W przypadku, gdy takiego klucza nie ma tworzymy go sami. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartego edytora otwieramy menu kontekstowe. Wybieramy Dodaj ustawienie typu > Wartość logiczna (Boolean) nadajemy podaną wcześniej nazwę – extension.checkCompatibility – i wartość false. Dodatkowo na czas instalacji rozszerzenia można zmienić wartość klucza extensions.lastApp.Version na numer maksymalnej wersji Firefoksa, do której jest dedykowane rozszerzenie. Po instalacji rozszerzenia przywracamy tę wartość do aktualnej. Zmiana ta nie ma wpływu na zainstalowane w Firefoksie dodatki.

Samodzielna zmiana kodu rozszerzenia

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to trudne, w rzeczywistości zajmuje niewiele czasu. Rozszerzenie Firefoksa jest zbiorem plików spakowanych w jeden – z rozszerzeniem .xpi. Do ich rozpakowania można posłużyć się programem 7Zip lub innym. Potrzebnej zmiany dokonuje się w pliku install.rdf przy pomocy programu do edycji np. PSPad. W poszukiwanym pliku znajdują się linijki
<em:minVersion>2.0</em:minVersion> 

<em:maxVersion>3.1.*</em:maxVersion>
mówiące o minimalnej i maksymalnej wersji Firefoksa, do których rozszerzenie jest dedykowane. Całość zmian polega na zmianie wartości maksymalnej przeglądarki z np. 3.1.* na 3.5.*. Użycie znaku wieloznacznego * zabezpiecza przed potrzebą kolejnych zmian w danej linii wersji Firefoksa. W tym wypadku linii 3.5.

Zamykamy plik, pakujemy wszystkie pliki z powrotem do jednego z rozszerzeniem .xpi i instalujemy rozszerzenie.

Błędna identyfikacja przeglądarki

Identyfikacja przeglądarki, czyli inaczej User Agent informuje stronę z dodatkami o tym z jakiej wersji Firefoksa się korzysta. Błędna identyfikacja może skutkować komunikatem o konieczności aktualizacji Firefoksa lub przeznaczeniu dodatku do starszych wersji przeglądarki. [1]
W przypadku użycia rozszerzenia User Agent Switcher należy przy jego pomocy przywrócić oryginalną identyfikację. Jeśli nie korzysta się z tego dodatku należy to zrobić samodzielnie.
Do edytora ustawień wchodzimy poprzez wpisanie about:config do paska adresu i potwierdzenie ostrzeżenia, które się pojawi. Wpisanie general.useragent w pole filtra odszukuje odpowiednie klucze. Właściwą wartość wyświetlonych w ten sposób kluczy przywraca się poprzez kliknięcie na nich prawym przyciskiem myszy i wybór Resetuj z menu kontekstowego. Ciąg User Agenta mogą zmieniać rozszerzenia lub zewnętrzne programy np. MegaUpload Toolbar i Microsoft .NET Framework Assistant.
UWAGA! Nie zaleca się stosowania Megaupload Toolbar , który może powodować różne problemy. Do starszych wersji Firefoksa zalecanym zamiennikiem było rozszerzenie Megaupload Integration.

Zezwalanie stronom na instalację

W przypadku instalacji dodatku z witryny, która nie jest uwzględniona przez użytkownika jako zaufana na ekranie pojawi się napis Firefox nie pozwolił tej witrynie (w nawiasie wyświetla się o jaką witrynę chodzi) zapytać o zgodę na instalację oprogramowania. Możemy na to zezwolić lub zamknąć panel. Po zatwierdzeniu zgody pojawia się ostrzeżenie o konieczności instalowania oprogramowania z zaufanych źródeł wraz z możliwością zatwierdzenia instalacji lub jej anulowania. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy w Narzędzia>Opcje>Bezpieczeństwo zaznaczona jest opcja o ostrzeganiu przed instalacją. Aby uniknąć w przyszłości pytań o tę witrynę należy dodać ją do wyjątków.

Strony nie dostarczające zabezpieczonych aktualizacji

Firefox poczynając od wersji 3.0 odrzuca możliwość instalacji dodatków w przypadku niezabezpieczonej metody aktualizacji (niezabezpieczonego połączenia). W przypadku AMO (addons.mozilla.org) i innych zabezpieczonych stron nie stwarza to problemu. W innej sytuacji użytkownicy świadomi swojego wyboru mogą wyłączyć blokowanie niezabezpieczonych instalacji. Aby to sprawić należy utworzyć odpowiedni wpis – jeśli takowego nie ma – w edytorze ustawień about:config. Klucz extensions.checkUpdateSecurity z nadaną wartością false sprawia, że Firefox nie będzie blokował instalacji z niezabezpieczonych źródeł.

Instalacja dodatków pobranych na dysk komputera

Niektóre z witryn z dodatkami mogą nie oferować automatycznej instalacji po kliknięciu w odpowiednią ikonkę, jak to ma miejsce np. w AMO. W takiej sytuacji należy pobrać pożądany plik na dysk. W przypadku rozszerzeń będzie miał rozszerzenie .xpi, dla motywów .jar. Aby go zainstalować należy go „przeciągnąć” przy pomocy myszy i „upuścić” na oknie Firefoksa. Można to także wykonać poprzez „otwarcie” odpowiedniego pliku poprzez menu Firefoksa Plik>Otwórz.

Błąd instalacji 261– błędny hash

Czasami zdarza się, że instalacja zostaje przerwana z powodu prawdopodobnego błędu pobierania pliku ze strony. Po „naciśnięciu” przycisku Instaluj pojawia się taki lub bardzo podobny komunikat - Firefox nie mógł zainstalować pliku z <adres strony> z powodu możliwego błędu pobierania)”. Może pojawić się po angielsku -Firefox could not install the file at <URL> because: Invalid file hash (possible download corruption) -261.

  • Aby naprawić ten problem należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki [2], usunąć ciasteczka i odświeżyć stronę.
  • W przypadku instalacji ze strony addons.mozilla.org może to świadczyć o błędzie w bazie danych. Należy wyłączyć i włączyć Firefoksa ponownie, by sprawdzić, czy pomimo komunikatu błędu dodatek się nie zainstalował poprawnie. Jeśli nie, należy poczekać lub spróbować zainstalować dodatek ze strony alternatywnej - np. autora dodatku.
  • Można także spróbować zainstalować rozszerzenie ręcznie. (patrz punkt: „Instalacja dodatków pobranych na dysk komputera”). Jeśli ręczna instalacja także zawiedzie powodem może być uszkadzanie pliku przez firewalla lub inne oprogramowanie sprawdzające pobierane pliki. Należy tymczasowo wyłączyć takie programy lub użyć do pobrania innego komputera bez tych programów. Następnie należy przenieść pobrany plik na komputer, na którym ma zostać zainstalowany.
  • Podobny komunikat może pojawiać się w przypadku instalacji dodatków eksperymentalnych.

Uszkodzenie plików z informacjami o rozszerzeniach

Czasem zdarza się, że pliki na dysku ulegają uszkodzeniu. Dotyczy to także plików Firefoksa, w tym tych, które gromadzą informacje na temat zainstalowanych rozszerzeń. W takim wypadku. należy wyłączyć Firefoksa upewniając się czy nie działa w tle [3], odnaleźć w profilu pliki extensions.ini, extensions.cache, extensions.rdf i je skasować. Nowe zostaną utworzone przy kolejnym uruchomieniu przeglądarki.
UWAGA! Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi okolicznościami zamiast kasowania plików zaleca się zmienić ich nazwy na np. extensionsOLD.ini, extensionsOLD.cache, extensionsOLD.rdf lub przenieść do tymczasowego folderu traktując je jako pliki backup.

Nieoczekiwany błąd instalacji 203

Instalacja dodatków może się nie udać w wyniku wystąpienia błędu 203. Pojawia się wtedy komunikat: Program Firefox nie mógł zainstalować pliku. Przyczyna błędu: Nieoczekiwany błąd instalacji. Przejrzyj dziennik konsoli błędów, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. -203. Aby usunąć ten problem zazwyczaj wystarcza wykonanie porady podanej w punkcie Uszkodzenie plików z informacjami o rozszerzeniach. [4] Jeśli to rozwiązanie nie skutkuje a używa się ZoneAlarma lub CA Firewalla należy je tymczasowo wyłączyć, aby dokonać instalacji. [5] Gdyby powyższe sposoby nie odniosły pożądanego skutku należy utworzyć nowy profil Firefoksa lub jeszcze lepiej wykonać uważnie Standardową Diagnostykę pamiętając w obu przypadkach o utworzeniu kopii bezpieczeństwa. Wykonanie kopii całego profilu sprawi, że problemy zostaną przeniesione na nowy. Najbezpieczniej jest zachować tylko zakładki i hasła, ewentualnie historię stron jeśli bardzo na niej zależy. Rozszerzenia sugerowałbym zainstalować ponownie po utworzeniu nowego profilu.

Wyłączona obsługa języka Javascript

Gdy po kliknięciu na klawisz Instaluj na stronie z dodatkami nic się nie dzieje, to należy sprawdzić, czy obsługa skryptów jest włączona lub, czy nie jest blokowana przez inne rozszerzenie np. NoScript. Ustawienie dotyczące obsługi Javascript można odnaleźć w menu Narzędzia>Opcje>Treść Firefoksa.

Konflikty z innymi rozszerzeniami

Czasem działanie zainstalowanego(-ych) rozszerzenia(-ń) może kolidować z instalacją nowego(-ych). Aby obejść ten problem należy zainstalować pożądane rozszerzenie w trybie awaryjnym.

Rozszerzenie All-in-One Sidebar

W przypadku używania rozszerzenia All-in-One Sidebar instalacja innego może okazać się niemożliwa. Należy odinstalować używaną wersję All-in-One, zainstalować najnowszą oraz wyłączyć w jego ustawieniach otwieranie okna dodatków (rozszerzeń) w panelu bocznym. [6]

Motywy Firefoksa a używanie ustawienia dużego kontrastu w Windowsie

Ustawienie dużego kontrastu w opcjach Windowsa może zablokować możliwość użycia lub instalacji wybranego motywu Firefoksa. Aby obejść ten problem należy wyłączyć tryb wysokiego kontrastu, zainstalować lub włączyć wybrany motyw, zrestartować Firefoksa a na koniec ponownie uruchomić opcję dużego kontrastu.

Błąd parsowania XUL

Pojawienie się takiego komunikatu oznacza, że w kodzie rozszerzenia jest błąd. Należy zgłosić to autorowi rozszerzenia i/lub czekać na poprawkę.

Tłumaczenie na podstawie: Unable to install themes or extensions - Firefox

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 16:29, 29 wrz 2009.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: