MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Przenoszenie danych programu pocztowego

Artykuł zawiera niepełne bądź nieaktualne informacje i wymaga korekty.
Zawartość artykułu może wprowadzać w błąd!
Wazna-uwaga.png Teoretycznie ma to być nowa wersja artykułu przenoszenie poczty - trzeba jednak właściwie napisać go od nowa.

Pomocne mogą okazać się również:


Importowanie i eksportowanie wiadomości

Przy zmianie używanego programu pocztowego powstaje często problem przenoszenia poczty i innych osobistych danych do/z Kuriera Poczty. Niniejszy artykuł opisuje sposoby importu i eksportu danych na przykładzie kilku popularnych programów pocztowych.

Import danych do Kuriera Poczty

Automatyczny

Za pomocą wbudowanego Kreatora importu Kurier Poczty może automatycznie skopiować i skonwertować wiadomości pocztowe, książki adresowe oraz większość ustawień następujących programów:

  • Netscape Communicator 4.x
  • Eudora
  • MS Outlook oraz MS Outlook Express.

Dodatkowo można zaimportować książkę adresową , która uprzednio została zapisana w jednym w predefiniowanych typów pliku - tekstowym, .csv lub LDIF (tak na przykład należy przed importem w Kurierze Poczty zapisać książkę adresową programu Netscape).

Ręczny

W chwili obecnej nie istnieje możliwość automatycznego importu wiadomości oraz ustawień z innych z innych programów, jednak niemalże w każdym przypadku będzie to możliwe. Generalne zasady, którymi należy się kierować przy imporcie danych do Kuriera Poczty:

Import wiadomości pocztowych

Wiadomości pocztowe innego programu należy wyeksportować lub zapisać w formacie, który odczytuje Kurier Poczty, czyli mbox (format bywa też określany jako Unix mbox lub Eudora). W niektórych programach można zapisać wiadomości pocztowe w postaci, która jest zbliżona do formatu mbox. W takim przypadku, z wiadomości będzie można korzystać po wprowadzeniu niewielkich zmian (patrz program Pegasus Mail).

  • Plik można zachować pod dowolną nazwą, bez rozszerzenia (choć nie należy używać nazw specjalnych folderów Kuriera Poczty - //Inbox, Drafts, Sent, Templates, Trash//).
  • Plik wiadomości innego programu w formacie mbox wystarczy przekopiować do katalogu Mail/[nazwa konta] w katalogu profilu użytkownika.
  • Po ponownym uruchomieniu Kuriera Poczty, w drzewie folderów wybranego konta [nazwa konta], pojawi się nowy folder o nazwie utworzonego w punkcie a pliku, który będzie zawierał zaimportowane wiadomości.
Dodatkowe informacje:
Artykuł o ((http://mozillapl.org/index.php?name=News&file=article&sid=36 położeniu plików)) Mozilli.
Bugzilla: ((Bugzilla:63389 Importowanie wiadomości pocztowych z plików formatu mbox)).
Import książek adresowych

W przypadku książki adresowej zalecany format eksportu lub zapisu to LDIF. Można również wyeksportować dane książki do pliku tekstowego, w którym poszczególne pola (imię, nazwisko, adres, itp) są oddzielone znakami tabulacji lub przecinkami (tzw. .csv).

Tak przygotowany plik można następnie automatycznie impotować za pomocą kreatora (Narzędzia > Importuj), wskazując odpowiedni typ pliku.

Tablica zgodności programów

W poniższej tablicy zebrano informacje na temat możliwości importu wiadomości pocztowych z innych programów:

Nazwa programu Import poczty Import książki Uwagi
Pegasus Tak (opis) Brak informacji Plik wiadomości należy przed importem edytować
The Bat Tak (wiadomości należy zachować w formacie mbox) Tak (książkę należy zachować w formacie LDIF)

Zapraszamy do uzupełniania informacji o innych programach pocztowych.

Eksport danych z Kuriera Poczty

Eksport danych Kuriera Poczty, tak aby mogły być używane w innym programie nie nastręcza większych trudności.

Eksport wiadomości pocztowych

Kurier Poczty używa jednego ze standardowych sposobów przechowywania wiadomości określanego często mianem: Unix mbox lub po prostu mbox. Wiadomości w tym formacie przechowywane są w postaci jednego, dużego pliku dla każdego folderu pocztowego z osobna.

Jednym z wielu innych programów, który również korzysta z takiego sposobu zapisu danych jest program Eudora.
Dlatego, podczas importu danych w programie, w którym chcemy używać wiadomości Kuriera Poczty, należy wybrać opcję importu wiadomości w formacie mbox lub w formacie Eudora, a następnie wskazać poszczególne pliki w katalogu Mail/[nazwa konta] w katalogu profilu użytkownika.

Wazna-uwaga.png Należy importować tylko pliki bez rozszerzeń (np. Inbox, Sent itp.). Pliki z rozszerzeniem *.msf stanowią pliki podsumowań danych poszczególnych folderów i są zbędne w innych programach pocztowych.
Eksport książki adresowej

Dane wszystkich książek adresowych przechowywane są w pliku abook.mab. Po uruchomieniu komponentu Książka adresowa, należy wybrać Narzędzia → Eksportuj, a następnie wybrać jeden z formatów obsługiwanych przez docelowy program pocztowy (LDIF, csv, txt). Tak zachowany plik można następnie importować za pomocą opcji importu innych programów pocztowych.Stefan Plewako 23:10, 7 gru 2006 (CET)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 16:41, 8 gru 2006.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: