MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Thunderbird: Obsługa kanałów RSS i Atom

Podobnie jak Firefox, także Thunderbird umożliwia dostęp do informacji publikowanych na różnych stronach za pośrednictwem kanałów RSS i Atom. Jednak w przeciwieństwie do Firefoksa, który oferuje dostęp do kanałów przy pomocy mechanizmu dynamicznych zakładek, Thunderbird umożliwia odczyt informacji w sposób, który jest bardzo podobny do czytania e-maili: zasubskrybowane kanały RSS i Atom widoczne są w panelu folderów, poszczególne tytuły artykułów (nagłówki) są wyświetlane w panelu wiadomości, a treść artykułu jest pokazywana w panelu podglądu (ilustracja).

Tworzenie konta RSS: Aktualności i blogi

Aby móc zasubskrybować kanał, najpierw należy utworzyć specjalne konto:

 1. Z menu Plik wybierz Nowy -> Konto. Alternatywnym sposobem jest skorzystanie z menu Narzędzia -> Konfiguracja kont, a następnie naciśniecie przycisku Dodaj konto.
 2. W okienku, które się pojawi, wybierz opcję RSS: Aktualności i blogi, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
 3. Wprowadź nazwę konta, naciśnij Dalej' i na koniec naciśnij Zakończ. Nowe konto pojawi się w panelu folderów w głównym oknie Thunderbirda.

Uwaga: jeśli otwarte okienko nie zawiera opcji utworzenia konta RSS: Aktualności i blogi, to prawdopodobnie przyczyną tego jest zainstalowanie programu metodą Użytkownika (zamiast Standardowej) i nie zaznaczenie opcji Czytnik RSS w ekranie wyboru składników. W takim przypadku należy odinstalować Thunderbirda i zainstalować go ponownie, upewniając się, że tym razem opcja Czytnik RSS jest zaznaczona.

Subskrybowanie kanału

Subskrypcji kanałów dokonuje się za pośrednictwem okienka Subskrypcje RSS (ilustracja), do którego możesz się dostać w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • Kliknij prawym przyciskiem na nazwie konta w panelu folderów i z podręcznego menu wybierz pozycję Menedżer kanałów RSS.
 • Kliknij na nazwie konta w panelu folderów, a następnie na Menedżer kanałów RSS w głównym oknie programu (ilustracja).
 • Z menu Narzędzia wybierz Konfiguracja kont, kliknij na nazwie konta w panelu po lewej, a następnie naciśnij przycisk Menedżer kanałów RSS....

Po wywołaniu okienka Subskrypcje RSS jedyne, co trzeba zrobić, aby zasubskrybować kanał, to nacisnąć przycisk Dodaj, wprowadzić adres URL kanału RSS lub Atom, a następnie nacisnąć przycisk OK. (ilustracja). Po zweryfikowaniu, dodany kanał pojawi się w okienku Subskrypcje RSS oraz w panelu folderów, tuż pod nazwą konta.

W ten sam sposób możesz dodać więcej kanałów do jednego konta. Jeśli jednak zamierzasz zasubskrybować znaczną liczbę kanałów, warto jest pomyśleć nad utworzeniem więcej niż jednego konta RSS: Aktualności i blogi. Rozbicie dużej ilości kanałów na kilka kont (np. według tematyki) z pewnością ułatwi korzystanie z nich.

Pozostałe ustawienia

Każde z kont RSS: Aktualności i blogi oferuje kilka podstawowych ustawień, które można zmieniać poprzez Narzędzia -> Konfiguracja kont -> [nazwa konta]:

 • Sprawdzaj, czy są nowe artykuły co ___ minut.
 • Sprawdzaj, czy są nowe artykuły podczas uruchamiania programu.
 • Domyślnie pokazuj podsumowanie artykułu, zamiast wczytywać stronę internetową (dla kanałów, które udostępniają podsumowanie).

Każdy z subskrybowanych kanałów umożliwia następujące zmiany:

 • Aby artykuły kanału były przechowywane w tym samym folderze, co artykuły innego kanału: otwórz okienko Subskrypcje RSS, wybierz kanał, którego ustawienia chcesz zmienić, naciśnij przycisk Edycja, a następnie z rozwijanej listy wybierz folder docelowy.
 • Aby zmienić nazwę kanału: kliknij prawym przyciskiem na folderze w panelu folderów i wybierz z podręcznego menu pozycję Zmień nazwę folderu... (ew. zaznacz folder i z menu Plik wybierz pozycję Zmień nazwę folderu...), po czym wprowadź nową nazwę.
 • Aby zmienić domyślne kodowanie znaków: kliknij prawym przyciskiem na folderze w panelu folderów i wybierz z podręcznego menu pozycję Właściwości... (ew. zaznacz folder i z menu Edycja wybierz pozycję Właściwości folderu...), po czym z rozwijanej listy wybierz żądane kodowanie.

Foldery wyszukiwania dla kanałów

Thunderbird umożliwia tworzenie folderów wyszukiwania dla kanałów RSS i Atom. Jest to szczególnie przydatne, gdy subskrybujesz kanał udostępniający wiele artykułów, ale interesująca jest dla Ciebie jedynie część z nich. Wtedy możesz utworzyć folder wyszukiwania, który będzie pokazywał jedynie artykuły o określonej tematyce.

Dokument ten powstał na bazie artykułu z bazy wiedzy MozillaZine pt. RSS basics (Thunderbird).

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 12:03, 19 kwi 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: