MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Zmiana kolejności wyświetlania kont


Wstęp: Nie każdemu użytkownikowi programów Mozilla Thunderbird i Kurier Poczty (Mozilla Suite/SeaMonkey) podoba się kolejność wyświetlania kont w panelu. Kolejność można zmienić dwoma metodami: ręcznie lub wykorzystując rozszerzenie Folderpane Tools


Ta strona zawiera opis ręcznej zmiany kolejności wyświetlania kont. W artykule uwzględniłem również kolejność postępowania, jaka pozwoliła mi na określenie numeracji kont nadawanej przez program.

Narzędzia pracy.

Zmiany omówione niżej są widoczne w pliku pref.js. Odradza się ręczną edycję tego pliku, natomiast wszelkie samodzielne zmiany zaleca się umieszczać w pliku user.js.
Dla mnie najwygodniejsze do testowania było utworzenie pliku user.js w katalogu profilu i jego edycja jakimś zewnętrznym programem np. Notatnik.
Wadą stosowania user.js jest to, że w przypadku utworzenia nowego konta, wyłączenia i ponownego włączenia TB, plik user.js nadpisze zawartość pref.js.
Thunderbird (od wersji 1.5) posiada narzędzie ułatwiające wprowadzanie zmian w pliku pref.js. Zobacz w Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane -> Edytor ustawień.

Edycja plików konfiguracyjnych.

Przykładowe wpisy w pref.js przy jednym koncie pocztowym:

user_pref("mail.accountmanager.accounts", "account1,account2");

wyświetlanie kont

user_pref("mail.accountmanager.defaultaccount", "account2");

domyślne konto pocztowe

user_pref("mail.accountmanager.localfoldersserver", "server1");

tzw. Folder Lokalny

Są też inne odpowiedzialne za każde konto z osobna, ale nie brałem ich pod uwagę.

Dodawanie kont przez program pocztowy.

Po każdym utworzeniu konta przeglądałem plik pref.js i zapisywałem zmiany zachodzące w łańcuchu mail.accountmanager.accounts. Można to wywnioskować przez analizowanie innych wpisów w pref.js, ale tą metodę uznałem za prostszą.

Utworzyłem łącznie siedem kont, kolejność ich dodawania wyglądała następująco:

 1. account1,account2
 1. account1,account2,account3
 1. account1,account3,account2,account4
 1. account1,account3,account2,account4,account5
 1. account1,account3,account2,account4,account5,account6
 1. account1,account3,account2,account4,account5,account6,account7,account8

Gdzie:

 * account1 - Local Folder
 * account2 - account2@wp.pl
 * account3 - account3@o2.pl
 * account4 - account4@o2.pl
 * account5 - news5
 * account6 - RSS6
 * account7 - news7
 * account8 - RSS8

Konta account7 i account8 zostały utworzone później w celu upewnienia się w stwierdzeniu "Zawsze zachodzi przy domyślnych ustawieniach kont".
Znam już numery kont i mogę przejść do zmiany sposobu ich wyświetlania.

Kolejność wyświetlania kont. Wnioski.

Konta pocztowe

Są to: account2,account3,account4

Domyślne konto pocztowe (account2) jest zawsze pierwsze w panelu np.:

user_pref("mail.accountmanager.defaultaccount", "account2");

i nie ma na to wpływ kolejność kont w: mail.accountmanager.accounts

Pozostałe konta (account3,account4) można zamieniać miejscami w:
mail.accountmanager.accounts

Folder Lokalny.

Folder Lokalny jest ostatni, jeżeli nie ma grup dyskusyjnych.

Grupy dyskusyjne.

Są to: account5, account7

Można zamienić miejscami kolejność wyświetlania w: mail.accountmanager.accounts, jednak nie zostanie ono wyświetlone wyżej niż Local Folder.

Konta RSS.

Są to: account6, account8

Domyślnie znajdują się za kontami pocztowymi, a przed Local Folder. RSS mogą mieszać się i poprzedzać konta pocztowe poprzez edycję: mail.accountmanager.accounts Myślę, że jest to związane z umieszczeniem kont pocztowych i RSS w jednym katalogu Mail w Profile#Thunderbird katalogu profilu programu. Grupy dyskusyjne posiadają swój katalog.

Na początku.

Grupy dyskusyjne, RSS i Local Folder są wyświetlane jako pierwsze w panelu, gdy ustawi się je jako główne w:

user_pref("mail.accountmanager.defaultaccount", "accountX");

Trzeba jeszcze wprowadzić zmiany w kolejności wyświetlania w:

user_pref("mail.accountmanager.accounts", "accountX1,accountX2");

Przejrzystość wpisów.

Po uwzględnieniu spostrzeżeń z poprzedniego punktu można nieco uporządkować łańcuch mail.accountmanager.accounts, by stał się trochę bardziej przejrzysty i łatwiejszy w edycji.

Ponieważ domyślne konto i folder lokalny mają swoje stałe miejsce, można umieścić je na końcu:

user_pref("mail.accountmanager.accounts", "account3,account4,account5,account6,account7,account8,account1,account2");

Lub można podzielić na grupy

user_pref("mail.accountmanager.accounts", "account3,account4,account6,account8,account1,account2,account5,account7");

Konta "początkowe" (3,4,6,8) oddzielone kontami "stałymi" (1, 2) od kont "końcowych" (5,7). :)

Konta "stałe" nie zmieniają swojej pozycji. Konta "początkowe" i "końcowe" w ograniczonym zakresie tj. umieszczane są na początku lub końcu panelu.

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 13:35, 7 lis 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: