MozillaPL.org - polskie centrum Mozilli

Główne menu:

Kopie zapasowe profili

Wersja Witia (dyskusja | edycje) z dnia 12:54, 2 paź 2007

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Pakiet Mozilla nie jest już rozwijany. Jego rolę przejęło SeaMonkey.
Większość informacji odnoszących się do Pakietu Mozilla jest aktualna również dla SeaMonkey.

Wstęp

Systematyczne tworzenie kopii zapasowych istotnych danych jest w procesie użytkowania programów komputerowych niezwykle ważne. Nie inaczej jest w przypadku programów Mozilli, każdy z nas spędza sporo czasu na dostosowaniu jej do swoich potrzeb, konfigurując różne usługi, wprowadzając dane do książki adresowej, zbierając ważne zakładki. W przypadku uszkodzenia dysku lub błędów programowych może dojść do całkiem poważnej katastrofy, w wyniku której wszystkie pieczołowicie zbierane dane zostaną bezpowrotnie utracone. Niniejszy artykuł ma na celu opisanie sposobów zabezpieczania swoich danych oraz ich ponownego wykorzystania.

Programy Mozilli zachowują wszystkie dane użytkowników w specjalnym katalogu, zwanym Profilem - znajdują się tam zakładki, certyfikaty, pobrana poczta, książki adresowe oraz wszystkie preferencje i ustawienia własne użytkownika. Katalog ten jest zupełnie niezależny od katalogu instalacyjnego programu, w którym przechowywane są niezbędne do poprawnego działania programu biblioteki oraz inne pliki. Warto w tym miejscu jeszcze raz nadmienić, że usunięcie programu w żaden sposób nie narusza zawartości profili - wszystkie pliki są przechowywane nawet po deinstalacji. W niniejszym artykule próbuję wyjaśnić, jak zbudowana jest ścieżka do profilu w systemach Windows oraz w jaki sposób można odtworzyć profil z kopii zapasowej po jego utracie lub po reinstalacji systemu, albo przenieść profil na inny komputer. W znacznym stopniu opieram się na artykule, który wysłał Irwin Greenwald na grupę dyskusyjną netscape.mozilla.user.win32.

Wazna-uwaga.pngPrzed przystąpieniem do jakichkolwiek zajęć z profilem, naprawdę warto wykonać jego kopię zapasową. Czynność tę należy przeprowadzić przy wyłączonym programie.

Pakiet Mozilla

Możemy przyjąć, że miejsce przechowywania profilu na dysku składa się z trzech podstawowych części: [ścieżka do profili]\[nazwa profilu]\[katalog.slt].

  • [ścieżka do profili] - zwana dalej ŚCIEŻKĄ - określa miejsce (katalog) na dysku, gdzie znajdują się wszystkie profile. Jego położenie jest różne w zależności od systemu operacyjnego (Więcej).
  • [nazwa profilu] - zwana dalej NAZWĄ - określa wybraną nazwę profilu, podaną podczas jego zakładania w Menedżerze profili.
  • [katalog.slt] - zwany dalej SALT - specjalny podkatalog, którego nazwa składa się z losowo wybranych znaków oraz rozszerzenia ".slt". Taka struktura danych ma utrudniać odczytywanie danych profilu przez szkodliwe aplikacje skanujące dysk użytkownika. Dopiero w tym katalogu umieszczone są wszystkie pliki z danymi.

Mozilla w trakcie pierwszej instalacji tworzy automatycznie profil o NAZWIE default, wybierając domyślną ŚCIEŻKĘ oraz losowy SALT. Pierwszy profil tworzony jest bez udziału użytkownika i nie ma on wpływu na jego położenie. Inaczej jest podczas tworzenia nowego profilu w Menedżerze profili - możemy wtedy podać dowolną NAZWĘ oraz ŚCIEŻKĘ (na drugim ekranie kreatora naciskając "Wybierz folder...") dla nowego profilu. Mozilla wybiera sama losowy SALT. Jeśli jednak w katalogu ŚCIEŻKA\NAZWA wskazanym przez nas istnieje już podkatalog z rozszerzeniem .slt, Mozilla nie utworzy nowego profilu, lecz wykorzysta istniejące dane.

Ponadto w katalogu profili (ŚCIEŻKA) tworzony jest plik registry.dat, w którym zapisywane są zbiorcze dane dotyczące utworzonych profili. Ten plik, zwany dalej REJESTREM, nie może być przeniesiony i pełni rolę rejestru dla Mozilli (Mozilla nie zapisuje właściwie żadnych istotnych danych w rzeczywistym rejestrze Windows).

Możemy teraz przystąpić do opisu poszczególnych przypadków, w których można będzie wykorzystać zdobyte informacje:

Mój registry.dat/profiles.ini jest jakiś nieobecny...

Jeśli coś niedobrego stanie się z plikiem registry.dat lub profiles.ini, Mozilla traci wszystkie dane, na podstawie których możliwy jest dostęp poszczególnych komponentów do profili. Efekt jest taki, jakbyśmy w ogóle nie mieli utworzonych żadnych profili i ponowne uruchomienie Mozilli spowoduje automatyczne utworzenie nowego profilu o NAZWIE 'default'. Nie ma problemu, jeśli tak się nazywał nasz jedyny profil - Mozilla po prostu użyje dotychczasowego katalogu profilu (bo przy tworzeniu nowego zauważy, że istnieje katalog SALT w odpowiednim miejscu). Jeśli jednak stworzyliśmy więcej profili lub nazwaliśmy nasz profil inaczej, to Mozilla po uruchomieniu będzie wyglądać jak po pierwszej instalacji. W takim przypadku przyda się kopia zapasowa profili. Jeśli nie mamy takiej kopii utworzonej wcześniej, najlepiej wyłączyć Mozillę, a następnie wykonać kopię posiadanych profili.
Przystępując do naprawy należy:

  1. Otworzyć Menedżera profili i usunąć w nim profil o nazwie NAZWA (o ile taka nazwa wciąż istnieje). Mozilla zapyta, czy usunąć również pliki profilu - na to pytanie należy odpowiedzieć "PRZECZĄCO".
  2. Utworzyć nowy profil o takiej samej NAZWIE i ŚCIEŻCE co poprzednio.

Mozilla przeprowadzi błyskawiczną przebudowę REJESTRU (pliku registry.dat/profiles.ini) i wszystkie dane starego profilu powinny być ponownie dostępne.

Czy profile lubią przeprowadzki?

Czasami okazuje się, że błyskawicznie musimy przenieść profil w inne miejsce. Zdarza się tak, gdy np. po otrzymaniu babcinej dotacji w środku komputera pojawia się nowy, błyszczący dysk twardy, a na C: win386.swp domaga się więcej miejsca. Albo, kiedy starszej siostrze nie podobają się ikonki nowego XP i przychodzi z powrotem wyciągnąć zakurzoną płytę z Windows 95/98 (opis przydatny również przy migracji w drugą stronę - w tych dwóch systemach Mozilla domyślnie szuka profili w innych katalogach).
W celu przeniesienia danych profilu należy utworzyć katalog NOWAŚCIEŻKA, a w nim podkatalog NOWANAZWA (może to być również stara NAZWA). Następnie skopiować do niego katalog SALT ze starego profilu ŚCIEŻKA\NAZWA lub z kopii zapasowej.
Należy pamiętać, że w przypadku kopiowania profilu z płyty CD wszystkie pliki będą miały atrybut tylko do odczytu, co uniemożliwi zachowywanie nowych danych. Należy usunąć ten atrybut z całego katalogu SALT, włączając wszystkie zawarte w nim pliki i podkatalogi.
Zanim uruchomimy Mozillę, należy jeszcze dokonać niezbędnych zmian:

  • W niektórych plikach profilu zapamiętywane są pełne ścieżki do innych plików profilu. Jeśli zatem chcemy przenieść profil, a więc zmienić jego ŚCIEŻKĘ dostępu, istniejące ścieżki będą niepoprawnie wskazywać poprzednie położenie plików. Trzeba to zmienić używając zwykłego edytora tekstowego (może być Notatnik). Należy zamienić wszystkie wystąpienia ŚCIEŻKA\NAZWA na NOWAŚCIEŻKA\NOWANAZWA. Należy zwrócić uwagę, że w systemie Windows odwrotne ukośniki '\' muszą być z racji specjalnego znaczenia dla Mozilli cytowane dodatkowym znakiem '\' - stąd ścieżki wyglądają mniej więcej tak: 'C:\\WINDOWS\\Dane Aplikacji\\...'. Należy również uważać na długie ścieżki, które mogą zostać przeniesione do nowej linii i zwykła funkcja 'Znajdź i zamień' może ich nie odnaleźć.
    W poszukiwaniu ścieżek należy sprawdzić dwa pliki: prefs.js oraz panacea.dat.
  • Niektóre dodatkowe komponenty (np. schematy) również zapisują ścieżki w plikach profilu. Przed przenosinami profilu warto przełączyć się na któryś z podstawowych schematów (Klasyczny lub Nowoczesny), ponieważ w przeciwnym wypadku Mozilla może się w ogóle nie uruchomić. Schematy zapisują swoje ścieżki w pliku chrome\chrome.rdf w katalogu profilu. Ten plik również można zmienić za pomocą Notatnika, jednak ścieżki są w nim zapisywane jako adresy URL, czyli wykorzystywany jest znak'/' zamiast '\' oraz "%20" zamiast spacji.

Jeśli któryś dodatkowy komponent nie zechce działać w nowym profilu, najprawdopodobniej trzeba go będzie ponownie zainstalować.

UWAGA: Dla profilów przechowywanych ze ścieżkami względnymi powyższe działania mogą nie być konieczne.

Po utworzeniu katalogu NOWAŚCIEŻKA\NOWANAZWA, skopiowaniu SALT i zmianie odpowiednich plików w nowym profilu, należy jeszcze utworzyć odpowiedni wpis w REJESTRZE Mozilli. Używając Menedżera profili, zakładamy nowy profil, podajemy NOWĄNAZWĘ i po naciśnięciu na przycisku "Wybierz folder..." wskazujemy NOWĄŚCIEŻKĘ.
Po ponownym uruchomieniu Mozilla użyje tak przygotowanego profilu nie będzie tworzyć w tym miejscu nowego.

Nareszcie kopie zapasowe.

Systematyczne tworzenie kopii katalogu SALT sprzyja szczęściu w rodzinie. Kiedy używamy wersji "alfa" lub "nightly" Mozilli lub przeprowadzamy kolejne zmiany w konfiguracji, nigdy nie wiemy, jakie mogą spotkać nas niespodzianki...
Kiedy trzeba odtworzyć profil z kopii zapasowej, wystarczy skopiować katalog SALT w stare miejsce i wskazać go Mozilli odnawiając REJESTR, tak jak to zostało opisane w punkcie 1.
Można również wykonać pełną kopię - całego domyślnego folderu ŚCIEŻKA wraz z plikiem registry.dat/profiles.ini i wszystkimi profilami w nim zawartymi oraz wszystkich innych folderów, w których umieściliśmy swoje profile. W takim przypadku do odtworzenia zawartości profili wystarczy przegrać wszystkie dane z powrotem na poprzednie miejsce.

Jeżeli nagle znikną nam niektóre ustawienia Mozilli (konta pocztowe, preferencje itp.), najlepiej zacząć od przywrócenie z kopii pliku prefs.js przenosząc go do katalogu profilu. Jeśli po tej operacji widzimy poprawnie swoją pocztę czy grupy dyskusyjne, znaczy to, że operacja zakończyła się powodzeniem.

Na podstawie: Profile - przenoszenie, tworzenie kopii zapasowych. autorstwa E2rda

Tworzenie kopii zapasowej przy użyciu programu MozBackup

Najwygodniejszym sposobem stworzenia kopii zapasowej jest skorzystanie z programu MozBackup, dostępnego na stronie [1] lub [2] (wersja polska).

Współpracuje on z Pakietem Mozilla, Firefoksem, Thunderbirdem a także Netscape.



Przeniesiono na MediaWiki i zmodyfikowano. Adam Kowalczyk 11:14, 9 sty 2006 (EST)
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 12:54, 2 paź 2007.

Osobiste:

Akcje:

:

Pomagają nam:

Przejdź do powiązanej strony

Nawigacja:

Stopka: